Posao u Solfinsu

SolidWorks PCB i PCB Connector

SolidWorks PCB je kompletan alat za projektovanje štampanih ploča direktno povezan sa SolidWorks softverom.

SolidWorks PCB - projektovanje štampanih ploča

Projektujete štampane ploče?

SOLIDWORKS PCB je kompletan alat za projektovanje štampanih ploča direktno povezan sa SOLIDWORKS softverom!

Elektronika je svuda oko nas, i već je postala integrisan deo tradicionalno samo mehaničkih i električnih proizvoda kao što su automobili, bela tehnika i kućni uređaji, uređaji za komunikaciju i kontrolu, itd.

Stepen integracije elektronike u funkcionalnu celinu mehaničkog sklopa se povećava eksponencijalno, a potreba za umrežavanjem stvara najrazličitije elektronske uređaje u domenu "Interneta stvari" (IoT) koji menjaju industriju kakvu danas poznajemo.

Šema SolidWorks platforme sa ulogom SolidWorks PCB softvera u sveobuhvatnom projektovanju novih elektronskih i IoT uređaja:

 

Naši korisnici projektuju i proizvode preko 100 milliona elektronskih delova godišnje!​

 

SolidWorks PCB predstavlja:

 • Ključan alat u Mehatronskom projektovanju
 • Vitalni saveznik u podršci bilo koje IoT strategije
 • Ključna veza sa SolidWorks Electrical softverom
 • Ključna veza sa celom SolidWorks platformom
 • Omogućava razmenu podataka za simulaciju hlađenja sa drugim SolidWorks alatima

 

 

SolidWorks PCB isporučuje:

 • izradu elektronskih šema
 • generisanje štampanih ploča
 • 3D vizuelizaciju proizvoda
 • kolaboraciju sa SolidWorks 3D CAD
 • integraciju sa SolidWorks Electrical
 • integrisan u SolidWorks EcoSystem
 

SolidWorks PCB Connector

SolidWorks PCB Connector predstavlja dodatak za Altium Designer čime se omogućava potpuna kolaboracija sa SolidWorks 3D CAD softverom i drugim alatima SolidWorks platforme.

 

Pogledajte uvodni video za SolidWorks PCB

 

             

 

Pogledaj na linku sve video materijale o SolidWorks PCB funkcionalnostima ili zatraži ponudu i prezentaciju na linkovima ispod:

 

 

 

info@solfins.com

Tel: +381 (0)11 369 24 95

Fax: +381 (0)11 369 12 91

Povežite se sa nama

 

Kako naučiti i kupiti?

Softverska rešenja

 

©2016 Solfins d.o.o. ® Solfins. All rights reserved.