DELMIA Ortems

Agile Manufacturing

Napredni sistem za planiranje i organizaciju proizvodnje

 
 

Planiranje proizvodnje

Standardna rešenja oprobana u industriji.

Planiranje zaliha, termin plan proizvodnje, optimizacija kapciteta, podrška za proizvode složene strukture, maksimalno koristi podatke CATIA 3D modela.

Odoo - Sample 2 for three columns

MANUFACTURING PLANNER

Definiše plan proizvodenje na nivou fabrike i potrebne resurse za realizaciju.

Aktivnosti su analiza kapaciteta, prevencija uskih grla u proizvodnji, simulacija rokova izrade, aktuelne informacije dobavljačima i kupcima o planiranoj dinamici isporuke

Odoo - Sample 2 for three columns

SYNHRONIZED RESOURCE PLANNER

Planira obezbeđenje resursa za realizaciju proizvodnje.

Sinhronizacija naloga za nabavku sa nalozima za proizvodnju, prognoza nabavke na osnovu terminiranih radnih naloga, planiranje zaliha sirovina i gotove robe

Odoo - Sample 2 for three columns

PRODUCTION SCHEDULER

Definiše detaljni termin plan proizvodnje

Korišćenje alata za optimizaciju na osnovu osnovnih kriterijuma kapaciteta za maksimalno iskorišćenje proizvodnih resursa