3DEXPERIENCE SCS - Social Collaboration Services

platforma za poslovnu i inženjersku komunikaciju

Jedinstvena 3DEXPERIENCE platforma za sve korisnike nudi i besplatan paket aplikacija za komunikaciju i saradnju na projektima koje su jednako dragocene svim timovima i učesnicima na projektima: inženjeringu, marketingu, prodaji...

Besplatno za korisnike

CATIA V5
CATIA 3DEXPERIENCE
SOLIDWORKS

Nesmetan pristup

svi uređaji
sve lokacije
24/7/365

Sve na jednom mestu

interna komunikacija
saradnja na projektima
poslovna i inženjerska dokumentacija

3DEXPERIENCE SCS VIDEO

 
 
Odoo image and text block

Društvena mreža + 3D CAD

= 3DEXPERIENCE SCS

3DEXPERINECE Social Collaboration Services (SCS) skup aplikacija dostupan je za 3DEXPERIENCE, CATIA i SolidWorks korisnike i omogućava im da platformu koriste kao bilo koju drugu društvenu mrežu ili aplikaciju za komunikacije, ali... sa integrisanim 3D CAD fajlovima kojima može da se manipuliše, da se biraju prikazi, da se čita sastavnica, da se dodaju komentari, itd.

Odoo image and text block

Prikaz svih vaših 3DEXPERIENCE aplikacija i projekata

Jednostavno na kontrolnu tablu dodajte i prikaze iz drugih vaših aplikacija na istoj platformi: gantograme, tabele, pitice iz Enovia PLM-a, CAD iz Catia ili SolidWorks fajlova, simulacije iz Simulia aplikacija, CAM iz Delmia aplikacija, itd.

Odoo image and text block

3DDashboard

Kreirajte ličnu kontrolnu tablu!

Svaki korisnik može podesiti kompletnu kontrolnu tablu (Dashboard) prema svojim potrebama i temama koje želi da prati u realnom trenutku. Jednostavan interaktivan interfejs omogućava potpunu slobodu za raspoređivanje prozora i strimova sadržaja - inženjerskih 3D CAD i render prikaza, vesti koje pratite, kolega sa kojima ste u komunikaciji, radnih timova na vašim projektima, itd.

Odoo image and text block

3D Swym

Strimovi komunikacije

Pokrenite i pratite teme, komunicirajte sa profesionalcima iz celog sveta, postavljajte pitanja, ankete, ideje, tražite povratne informacije od drugih korisnika, učite od najnaprednijih korisnika aplikacija koje vas zanimaju...

Omiljene teme i profesionalce koje pratite lako dodajte i na početnu kontrolnu tablu da nikad ne propustite nove objave.

Odoo image and text block

Za angažovanije timove i saradnike

Sa 3DEXPERIENCE SCS komunikacija na projektima nije rezervisana samo sa osnovne tehničke informacije, već je proširena na sve relevantne sadržaje za neki projekat koji će učesnike i timove držati fokusirane i motivisane za još brži i kvalitetniji rad. Lako održavajte intezivnu komunikaciju na platformi dodatnim vestima, istraživanjima, naučnim radovima i drugim zanimljivim linkovima vezanim za temu projekta.

Želite da u komunikaciju uključite i SolidWorks desktop korisnike?

To omogućava 3DEXPERIENCE Desktop Connector!

Šta sve dobijaju vaši timovi sa 3DEXPERIENCE SCS? 

3 APLIKACIJE ZA inženjering, marketing, prodajU...

Odoo image and text block

3DDashboard

Kontrolna tabla - Centralizovane  informacije i podaci

  • Jednostavan pristup informacijama i resursima u svakom trenutku.

  • Upravljajte biznisom na osnovu uređenih podataka.

  • Personalizovana tabla za svakog korisnika sa zajedničkim i individualnim sadržajima.

Inženjering

Projects
Schedules
Tech News
Product Plans

Marketing

Lead Perform
Indirect Revenue
Digital Assets
GEO Teams

Prodaja

Bookings
Geo Performance
Corp Accounts
TechSales

Odoo image and text block

3DSwym

Social Networking - Saradnja na svim nivoima organizacije

Nesmetano delite ideje, pitanja i novosti.

Podstaknite inovativnost vašeg biznisa unapređenim društvenim interakcijama.

Svakodnevno se usavršavajte kroz praćenje novosti i komunikaciju sa profesionalcima iz celog sveta.

Inženjering

WW Team
Dev Wiki
HW Team
SW & QA Team

Marketing

GEO Team
MKT Wiki
Competitive
Agency Projects

Prodaja

WW Team
Sales Wiki
CustomerX
TechSales

Odoo image and text block

3DDrive

Cloud Storage - Bezbedno delite  i čuvajte sadržaj

Delite sve vrste poslovnih i inženjeskih dokumenata unutar vaše organizacije ali i sa partnerima na projektima i sa klijentima.

Inženjering

Reports
Best Practices
Whitepapers
Specifications

Marketing

Reports
Product Guide
Case Studies
Images / Videos

Prodaja

Reports
RFIs / RFPs
Demo videos
Agreements