Programiranje CNC mašina - SolidCAM obuka

Trajanje: 4 dana (32 časa)

Odoo image and text block

Programiranje CNC mašina - SolidCAM obuka

SolidCAM softver omogućava kreiranje putanja alata za sve tipove CNC mašina za obradu rezanjem, od potpuno jednostavnih dvoosnih CNC glodalica i strugova pa do najkomplikovanijih petoosnih CNC glodalica i višenameskih kombinovanih mašina sa mogućnošću istovremenog glodanja i struganja. 


Prijavi se >> 

plan i program obuke

1. 2.5D Milling - 2.5 osna obrada glodanjem (12 časova)

Definisanje pripremaka
Definisanje koordinatnih sistema
Glodanje glodačkim glavama
Profilno glodanje
Obrada džepova
Obrada žljebova
Bušenje i izrada unutrašnjih/spoljašnjih navoja
Transliranje, rotiranje i mirorovanje putanja alata
Definisanje baze alata
Algoritmi za automatsko prepoznavanje džepova i rupa
Automatsko prepoznavanje svih vrsta upuštenih, navojnih rupa i otvora
Automatski izbor alata i definisanje tehnologije obrade


2. Turning – Strategije obrade za programiranje CNC strugova (4 časa)

Spoljašnje/Untrašnje struganje
Obrada žljebova
Narezivanje spoljašnjih/unutrašnjih navoja
Bušenje
Odsecanje


3. 3D Milling HSM - Strategije simultane troosne obrada složenih trodimenzionalnih

formi i površina – Obrada visokim brzinama rezanja (16 časova)

Contour Roughing
Core Roughing
Rest Roughing
Constant Z-Machining
Horizontal Machining
Helical Machining
Linear Machining
Radial Machining
Spiral Machining
Morphed Machining
3D Constant Stepover
3D Corner Offset
Boundary Machining
Pencil Milling
Parallel Pencil Milling
Rest Machining
Offset cutting
Prismatic Part Machining

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija > 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Sve SolidCAM obuke

lista obukA >

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi iz oblasti CNC programiranja

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji >

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenU >

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?