Zavarene konstrukcije

Trajanje: 1 dan (8 časova)

Zavarene konstrukcije

Kurs je namenjen početnicima i studentima mašinstva koji žele da nauče kompletnu metodologiju konstruisanja delova od lima i zavarenih konstrukcija, čime stiču sva potrebna znanja za rad i zaposlenje u firmama koje se bave preradom lima.


Prijavi se >> 

plan i program obuke

1. Weldments

- Weldments
- Structural Members
- Groups vs. Structural Members
- Manual Trimming of Structural Members
- Adding Plates
- Gussets and End Caps
- Using Symmetry
- Profile Sketches
- Working with Weldments
- Managing the Cut List
- Custom Properties
- Representing Welds


2. Weldments Drawings

- Weldment Drawings

3. Working with Pipes and Tubing

- Working with Pipes and Tubing
- 3D Sketching
- Weldments and Sheet Metal in Assemblies

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Vidi listu svih obuka

lista obuka

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenu

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?