3D print & scan

3D štampači za biznis uslužne štampe maketa, prototipova, funkcionalnih delova, alata

3D štampa maske i kostima za maskenbal

децембар 2018 — 185 views 3D Print | 3D štampaprimena 3D štampeSindoh

Primena 3D štampe za proizvodnju kontrolnika u proizvodnji

децембар 2018 — 151 views 3D Print | 3D štampaMarkforgedprimena 3D štampe

Primena 3D štampe za proizvodnju nakita

децембар 2018 — 198 views 3D Print | 3D štampaprimena 3D štampe

3D štampa za marketing i promociju

3D štampa u procesu razvoja proizvoda i izrade prototipova

новембар 2018 — 121 views 3D Print | 3D štampa3D štampačprimena 3D štampe

Primena 3D štampe u alatnicama, radionicama i proizvodnim pogonima

новембар 2018 — 163 views 3D Print | 3D štampa3D štampačprimena 3D štampe

3D štampa u oblasti brizganja, duvanja i termoformiranja plastičnih proizvoda i ambalaže

3D štampa i skeniranje na fakultetima i u školama

3D štampa za hobiste, male biznise i modelare

новембар 2018 — 276 views 3D Print | 3D štampa3D štampačprimena 3D štampe