Business Innovation (IFW)

osnovna rola u 3DEXPERIENCE platformi za sve korisnike

Povežite se na 3DEXPERIENCE platform: povežite zaposlene, dobavljače, klijente, korisnike na jednom mestu i revolucionarno promenite način na koji se vode i izvršavaju svi projekti i procesi u oblasti razvoja, proizvodnje, marketinga i prodaje..

Sve što je potrebno da počnete kolaboraciju

 
 

web pristup kompletnoj kolaboraciji kako u opštem poslovanju tako i razvoju proizvoda, dokumentaciji, projektima, zaposlenima, kupcima, dobavljačima...

 
 

Bolje donošenje odluka

Donosite odluke na osnovu podataka stvorenih u realnom vremenu a ne na osnovu zastarelih izveštaja  Imate opciju samostalnog uvida u trenutnu situaciju u kompaniji ili projektima kada god to poželite.


Make the right decisions considering all the data across the enterprise, not just data at hand or from outdated reports.

Odoo image and text block

Jedan izvor istine

Sve se nalazi u jedinstvenoj bazi podataka tako da se izbegnu duplikati i poveća kontrola nad intelektualnom svojinom - što rezultuje manjim utroškom vremena na opštu adminstraciju oko fajlova i stalnog ažuriranja lokacije.


Improve productivity by sharing easily across the value stream. Spend less time updating data and managing status.

Odoo image and text block

Promovišite inovativnost i operativnu izvrsnost

Brainstorming na nivou cele firme kroz jedinstvenu platformu koja funkcionalnost za menadžment idejama po bilo kom pitanju, gde ostaje komplatan trag i jasno razumevanje uvojenog rešenja. ni jedan softver ne omogućava da na jednom mestu imate upravljanje 2D, 3D Office dokumentacijom, aktivnostima, idejama, socijalnom kolaboracijom kroz web okruženje u Cloudu ili na serveru vaše firme.

KLJUČNE aplikacije u Business Innovation (IFW) roli

3D Dashboard

Sve informacije na vrhovima prstiju - filtrirane spram interesa


Aggregate all the information that matters to your business

Create your dashboard to monitor the things you care about (enterprise systems, web, …)
Follow trends, be alerted by data feeds, and at the same time monitor enterprise processes and data
See everything that’s happening, 24/7, all in one dashboard

 
 

3DSwym aplikacija (See What You Mean)

Organizujte formalnu i ne-formalnu komunikaciju na jednostavan način bez preteranih email-ova, poziva ili manuelnih ažuriranja

Imate temu koju treba timski da razradite - organizujte Community i sve funkcionalnosti koje su vam potrebne da kvalitetno podelite svoje ideje, zadatke, materijale, ankete i sto je najlepše imate potpuni sledljivost i istorijat komunikacije koji je lako pretraživ.


Create and participate in communities around common areas of interest, post blogs, review- comment- and exchange observations and findings with a broader audience

Collaborate in real time and share 3D content and markups
Receive notifications about new content or activity on the platform
posts, surveys, ideation, community, media, reactions...


 
 

3DSearch aplikacija


Discover in one click any data stored in the 3DEXPERIENCE platform simply by typing key words in the search field


semantic search, filtering, tag...


 
 

6W Tags


Imate puno podataka na ekranu i od šume vam treba drvo - korišćenjem 6W tagova lako filtrirate informacije i dolazite do onoga što vam treba.

Use 6WTags to refine your navigation
Who, What, Where, When, Why, How


3DMessaging - Always connected


Enrich 3DMessaging with Audio Call or Video Call
Connect, share and collaborate
Groups
Share files, 3DContent, 3DSwym posts
Enhanced interaction

 
 

3D Play aplikacija


aplikacija za pregled 3D podataka ali pored toga i PDF, drawinga...


3DPlay progressively loads CATIA V5 and SOLIDWORKS assemblies and provides measurement and visualization  capabilities including cross-sectioning


 
 

Kako izgleda rad u platformi na realnom primeru

Više kolega, različiti tipovi licenci - jedan cilj: efikasan rad koji je lako ispratiti.