Industrija nafte i gasa - Modularno vitlo za naftne platforme

Solfins inženjering projekti - No.15

Vitlo za naftne platforme – Razvijena je familija vitla kapaciteta od 500T do 1000T sa modularnim dizajnom i inovativnim verzijama sa više motora za redudantnost sistema.