Rešavanje problema sa SolidWorks online licencom

Rešava probleme pri pokretanju SolidWorks-a sa online tipom licenciranja

Online licenciranje je moguće koristiti u verzijama SolidWorks-a 2018 i novijim.

Tokom korišćenja online licence može doći do problema sa pokretanjem SolidWorks-a. Problem najčešće nastaje u ključevima u registry bazi ili u nepravilnostima u konfiguracionim fajlovima

Upozorenje je najčešće ovog tipa:


Korak 1


Pokrenite regedit kroz Windows Start meni kao Administrator. Na ovaj način pristupate Registry-u vašeg računara kao Administrator.  

Korak 2


U okviru Registry aplikacije idite na sledeću lokaciju:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Online

Klikom na Online folder, sa desne strane će Vam se pojaviti SolidWorks parametar. Vrednost ovog parametra treba da bude 1 za Online način aktivacije. Ukoliko je u pitanju machine activation vrednost treba da bude 0.


Korak 3


U okviru Registry aplikacije idite na sledeću lokaciju:


Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Online 


Klikom na Online folder, sa desne strane će Vam se pojaviti SOLIDWORKS parametar. Vrednost ovog parametra treba da bude 1 za Online način aktivacije. Ukoliko je u pitanju machine activation vrednost treba da bude 0.

Nakon napravljenih izmena zatvorite regedit


Korak 4


Otvorite folder u Windows Explorer-u na lokaciji: C:\ProgramData\FLEXnet.

Iz FLEXnet foldera obrisati sve fajlove koji počinju sa SW_D. U većini slučajeva to su jedini fajlovi u ovom folderu pa će Vam sadržaj foldera ostati prazan.


Ukoliko folder ProgramData nije vidljiv neophodno je omogućiti Hidden Items opciju u Windows Explorer View kartici.


Korak 5


Otvorite folder u Windows Explorer-u na lokaciji: C:\Users\*IME_VAŠEG_NALOGA*\AppData\Local\SolidWorks\Credentials

Iz Credentials foldera obrisati ud.xml fajl

Korak 6

Nakon ovih izmena restartovati računar kako bi se primenile promene u Registry bazi.

Pokrenuti SolidWorks.