3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 1524 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1025 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 808 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 692 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 934 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 646 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 730 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 815 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 894 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 712 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 617 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 761 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 719 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 640 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 704 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 626 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 755 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1033 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 766 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 650 views CAMCatiakursevi i obuke