Problasting Aleksinac - komore za peskarenje

Solfins reference / Solfins implementacije

SolidWorks 3D CAD u Professional verziji za projektovanje mašina za suvo i mokro peskarenje

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

8. SolidWorks model i gotov proizvod Mašina sa rotacionim peskarenjem

2. Solfins implementacija: Problasting Aran đelovac

5. SolidWorks model i gotov proizvod Mašina za filtriranje vazduha iz komora za različite namene

7. SolidWorks model i gotov proizvod Mašina za mokro pesakrenje sa ultrazvučnim pranjem i sušenjem

1. CAD/CAM i PDM/ PLM implementacije Razvoj komora za suvo i mokro peskarenje Problasting

10. Problasting u finalu takmičenja 3D Lider ZAKLJUČAK o korišćenju SolidWorks softvera u Problastingu * „SolidWorks i tim kompanije SOLFINS doprineli su da naša kompanija postane savremenija i konkurentnija na tržištu.“ Aleksandar Đorđević predstavlja Problasting u finalu takmičenja 3D Lider 2017

12. CAD/CAM i PDM/ PLM implementacije Tražite rešenje za svoju kompaniju? Pozovite nas, razmotrićemo vaše potrebe i predložiti najbolje rešenje! Lazarevačka 1 11040 Beograd www. solfins .co m

4. SolidWorks model i gotov proizvod Komora za suvo peskarenje sa ma š inama za kru ž ni proces peska i filteraciju vazduha

9. Solfins implementacija: Problasting Aran đelovac Rezultat korišćenja SolidWorks softvera u Problastingu * • Skraćeno vreme izrade od ideje do gotovog proizvoda. • Lakše izmene u procesu razvoja proizvoda, a samim tim i jeftinija proizvodnja. • Eliminisanje prototipova jer je modeliranje dovedeno do savršenstva tako da je procenat grešaka sveden na minimum. • Zadovoljnije partnerske komanije zbog kvalitetnije dokumentacije i brže komunikacije. • Prezentacija 3D modela je još jedan od ključnih faktora za realizaciju novih projekata. *iz prezentacije Problasting u finalu takmičenja 3D Lider 2017

6. Solfins implementacija: Problasting Aran đelovac Upotreba SolidWorks softvera u kompaniji Problasting * • 3D modeliranje je naša primarna delatnost kao i izrada kompletne dokumetacije za proizvodnju, kako u našem proizvodnom timu tako i u partnerskim kompanijama. • SolidWorks je našoj kompaniji omogućio bržu i jednostavniju izradu proizvodne dokumentacije, a ujedno skratio vreme izmene dokumentacije za 70% u odnosu na prethodni način rada. • Proizvodi koje izrađujemo su manjim delom standarne mašine, a većim delom prototipovi po zahtevu kupaca. • SolidWorks program koji nam omodućava da želje kupaca realistično prezentujemo bez troškova izrade prototipa. *iz prezentacije Problasting u finalu takmičenja 3D Lider 2017

3. Solfins implementacija: Problasting Aran đelovac Razlozi za kupovinu Solidworks softvera * • Previše utrošenog vremena na staromodnom konstruisanju ; • Timovi na različitim lokacijama i ote žana razmena dokumentacije ; • Greške u dizajnu i kasnije skupe ispravke u procesu proizvodnje ; • Otežana komunikacija između kompanija sa kojima sarađujemo u procesu proizvodnje . „Stručni tim kompanije SOLFINS kao najracionalnije rešenje za trenutne potrebe naše kompanije preporučio je paket SolidWorks Profesional“ – Aleksandar Đorđević, inženjer. *iz prezentacije Problasting u finalu takmičenja 3D Lider 2017

11. Solfins implementacija: Problasting Aran đelovac Kompanija Problasting International D.O.O je osnovana u Aprilu 2017 godine kao ispostava firme iz Š vajcarske koja ima četrdeseto godi š nje iskustvo u oblasti proizvodnje komora za peskarenje . Osnovna delatnost firme je proizvodnja i montaža specijalizovanih komora za peskarenje. Proizvodi koje mi nudimo su automatizovane komore za suvo i mokro peskarenje, kao i sva prateća oprema za rad istih. Kompanija nudi i usluge : • Razvoj a i realizacij e projekata , • Programiranje i 3D modeliranje, • Izrada ma š inskih i elektr o projekata , • Kao i izradu postrojenja po na š oj ili po dokumentaciji kupca.

Pregledi

 • 2026 Total Views
 • 1438 Website Views
 • 588 Embeded Views

Akcije

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 1 solfins.com
 • 1 www.google.rs
 • 1 www.google.com
  No presentation available.