SolidWorks platforma

specijalizovana rešenja koja rade kao jedan softver

Mašinsko projektovanje - Automatika - Elektronika - Planiranje - Proizvodnja - Kontrola kvaliteta - Servis - sve na jednom mestu kroz SolidWorks platformu

(video: 30 sekundi)

 
 

Od konstrukcije do proizvodnje kroz SolidWorks PDM okruženje za saradnju unutar i izvan vaše firme.

Uradi konstrukciju i prati izmene

Pošalji aktuelnu verziju u proizvodnju

Direktno kreiraj proizvodnu dokumentaciju iz 3D modela konstrukcije

Podeli sve informacije o proizvodu unutar firme kroz internet pretraživač, bez potrebe da se na računaru instalira bilo kakav softver

Podeli informacije sa dobavljačima, sve što treba jeste link ka modelu i crtežu...

 
 
 
 

Kako SolidWorks analizira i unapređuje vaše poslovanje?

(video: 2 minuta)

 
 

Potrebno je da u proizvodnju lansirate mašinu, uređaj ili bilo koji proizvod koji u sebi ima mehaniku, elektroniku i automatiku!?

Svaki podsistem rade različiti ljudi ili nekada podizvođači i svi treba da kompletiraju dokumentaciju, generišu sastavnice, završe posao u predviđenom roku. Izmene se dešavaju često i moraju biti sinhronizovane između različitih timova. Koja je verzija dokumenta aktuelna, koja verzija sastavnice je aktelna, šta je sa elementima koji se ne crtaju i koje je neko popisao u nekoliko Excel fajlova? Kako znati ko radi na kom segmentu projekta i u kom statusu se nalazi i kada je predviđeno da završi posao. Kako da budemo sigurni da će svi u lancu pridržavati procesa i procedura koje su ustanovljene u firmi kada se ljudi stalno menjaju i kada se novi članovi tima konstantno uvode u posao? 

Menadžment traži izveštaje i statuse, klijenti pritiskaju da se rokovi ispune, novi zahtevi za ponudama i porudžbine stižu. Menadžmentu se šalju paušalne ocene o statusima, koje nemaju osnovu u realnosti, na projektima se plaćaju penali jer se rokovi ne poštuju, trpi kvalitet jer je celokupno radno okruženje prepuno stresa i konstantnih promena.

  • SolidWorks Manage i SolidWorks PDM zajedno rešavaju pomenute situacije kroz

  • Praćenje izmena i okruženje za timski rad

  • Upravljanje aktivnostima, projektima i procesima

  • izveštavanje u realnom vremenu

  • upravljanje multidisciplinrnim elektro-mehaničkim sastavnicama i varijantama proizvoda sa mogućom integracijom sa vašim informacionim sistemom.

SolidWorks Manage >

Kako SolidWorks objedinjuje elektro i mašinsko projektovanje?

(video: 3 minuta)

 
 

Najčešće su "mašinci" i elektro inženjeri u firmama posebna ostrva koja se ukrštaju par puta u toku projekta zbog sinhronizacije.

Zamislite okruženje u kome i jedni i drugi rade zajedno, imaju zajedničku bazu podataka, mehaničkih i elektro komponenti i u kome svi u svakom trenutku mogu da vide progres svojih kolega iz druge struke!?

SolidWorks PDM nudi okruženje iz koga izlazi objedinjena specifikacija, sastavnica i dokumentacija za proizvod, bez obzira da li se radi o mehanici, automatici ili elektronici!


SolidWorks Electrical >

Uputstva za montažu, radne instrukcije, tehnologija, servisna dokumentacija

(video: 2 minuta)

 
 

Zamislite okruženje u kome svu proizvodnu i servisnu dokumentaciju radite paralelno sa konstrukcionom dokumentacijom i gde se svaka izmena u konstrukciji, ažurira na svim nivouma. Zamislite da vašoj proizvodnji, servisu, pa čak i kupcima obezbedite pristup ka uvek aktuelnoj verziji dokumentacije koja se kroz SolidWorks PDM softver sinhronizuje sa izmenama.

Zamislite vašu proizvodnju i servis koji email ili SMS poruku u kojoj se nalazi "korak po korak" uputstvo za montažu, demontažu, servisiranje ili uputstvo za upotrebu koje sa izvora i bez kopiranja mogu da pogledaju na računaru, telefonu ili tabletu!

Zamislite vašu prodaju i vaš marketing "naoružane" sa alatima koji mogu da predstave vaš proizvod, vaš nivo rada, vašu servisnu službu na način koji će vaše klijente ostaviti bez daha!

SolidWorks Composer >

Kontrola kvaliteta podrazumeva organizaciju, planiranje, evidentiranje i statističku obradu...

(video: 3 minuta)

 
 Svaka firma ima drugačiji pristup kontroli kvaliteta. Nije isto ako je u pitanju pojedinačna, maloserijska ili serijska proizvodnja. Bez obzira na to gde se Vi prepoznajete Solfins i SolidWorks platforma imaju rešenje za vas.

Zamislite da kontrola direktno od konstruktora uzima crtež ili 3D model i iz njega automatski izvlači sve informacije koje su potrebne za plan kontrole.

Zamislite sve informacije u planu kontrole koje možemo spustiti u proizvodnju koja će na bazi dinamike u planu, vršiti merenje i evidentiranje kontrolnih karakteristika.

Zamislite okruženje u kome kontrola radi sa uvek aktuelnom verzijom dokumentacije u SolidWorks PDM softveru, jer kontrola nije samo merenje rezultata, već upravljanje svim dokumentima i procesima koji će posredno redukovati broj grešaka koje ne zavise od mašine, alata ili radnika u proizvodnji ali se prave svakodnevno!

SolidWorks Inspection >

Šta SolidWorks može uraditi za tebe?

Pošalji upit za prezentaciju rešenja i ponudu za kupovinu softvera:

Traži prezentaciju i ponudu >