3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 3467 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 2441 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 2020 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1824 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 2116 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 1799 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1776 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1958 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 2079 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1859 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 1653 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 2020 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 1705 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1660 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 1658 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 1624 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1757 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 2155 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1764 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1683 views CAMCatiakursevi i obuke