3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2725 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1923 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1519 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1347 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1649 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 1351 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1323 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1477 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1598 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1402 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 1201 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1531 views Catiakursevi i obuke

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 1284 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1242 views Catiakursevi i obuke

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 1240 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 1191 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 1382 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1731 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 1405 views Catiakursevi i obuke

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

септембар 2018 — 1214 views CAMCatiakursevi i obuke