3DEXPERIENCE

3DExperience - da naučite i budete informisani

3D Product Architect (PAU-OC)

децембар 2020 — 207 views 3DExperienceEnovia

Projektovanje i gradnja tunela na Dassault Systemes rešenjima CATIA, DELMIA i SIMULIA

децембар 2020 — 52 views CatiaDelmiaEnoviagrađevinaSimulia

Projektovanje i izvođenje mostovskih konstrukcija na 3DEXPERIENCE platformi

септембар 2020 — 51 views 3DExperienceCatiaDelmiaEnoviagrađevinaSimulia

3D Search aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi

јун 2020 — 505 views 3DExperienceEnoviapodrška

3D Space aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi

јун 2020 — 409 views 3DExperienceEnoviapodrška

3DEXPERIENCE za projekte izgradnje železničke infrastrukture

Dizajn i proizvodnja plastične ambalaže i pakovanja

новембар 2019 — 829 views 3DExperienceambalazaCatiaEnoviaSimulia

ENOVIA 3D Markup

ENOVIA Relational Explorer

ENOVIA Bookmark Editor

ENOVIA Product Explorer

ENOVIA Compare

Agilno planiranje projekta CLOUD

март 2019 — 716 views 3DExperienceCloudEnovia