3DEXPERIENCE

3DExperience - da naučite i budete informisani

SIMULIA softverska rešenja za infrastrukturne projekte

септембар 2021 — 16 views 3DExperiencegrađevinaSimulia

Mašinska i energetska železnička postrojenja sa 3DEXPERIENCE platformom

септембар 2021 — 20 views 3DExperienceCatiaelektroprojektovanjegrađevinaSimulia

Digitalni blizanac na infrastrukturnim projektima

Simulacije u razvoju elektronike, antena i baterija za mobilne, IoT, 5G, električnih vozila i druge proizvode

јул 2021 — 57 views 3DExperienceCatiaSimulia

Simulacija ventilacije velikih objekata složene geometrije

јануар 2021 — 229 views 3DExperienceCatiaFlow Simulation CFDSimulia

Projektovanje i gradnja tunela na Dassault Systemes rešenjima CATIA, DELMIA i SIMULIA

децембар 2020 — 27 views CatiaDelmiaEnoviagrađevinaSimulia

Projektovanje i izvođenje mostovskih konstrukcija na 3DEXPERIENCE platformi

септембар 2020 — 23 views 3DExperienceCatiaDelmiaEnoviagrađevinaSimulia

SIMULIA Simpack - Rail modul za simulacije svih šinskih sistema

јул 2020 — 12 views 3DExperiencegrađevinaSimulia

3DEXPERIENCE za projekte izgradnje železničke infrastrukture

Dizajn i proizvodnja plastične ambalaže i pakovanja

новембар 2019 — 798 views 3DExperienceambalazaCatiaEnoviaSimulia

Catia V5 strukturne simulacije

октобар 2019 — 660 views CAECatiaCatia V5Simulia

Catia V5 - Simulia 3DEXPERIENCE cloud computing

октобар 2019 — 472 views CAECatiaCatia V5Simulia

Integrisane simulacije u odbrambenoj i avio industriji

август 2019 — 653 views Dassault SystemesSimulia

Razvoj proizvoda na 3DExperience platformi (Ten Tech)

март 2019 — 1341 views 3DExperienceCatiaDassault SystemesSimulia