SolidWorks Toolbox

Biblioteka standardnih delova

 

SolidWorks Toolbox je segment SolidWorks 3D CAD softvera u Professional i Premium paketu koji sadrži sveobuhvatnu bazu standardnih delova, skup analiza i proračuna mašinskih delova, mogućnost kreiranja bregastih mehanizama...

Suština SolidWorks baze delova nije u postojanju 3D modela standardnih komponenti, već u nizu opcija koje vam omogućavaju da te komponente automatski ubacite u sklop i da se nakon izmena komponente automatski prilagode novonastalim dimenzijama.

 
 

Biblioteka standardnih delova

Prestanite da vodite računa o dimenzijama standardnih komponenti, jer SolidWorks automatski ubacuje odgovarajući zavrtanj u sklop, zajedno sa podloškama i navrtkama, vodeći računa o standardu, dužini i prečniku, na bazi rupa koje su prethodno definisane na delovima.

Fantastična mogućnost koju pruža SolidWorks je da se sve rupe u sklopu popune automatski odgovarajućim zavrtanjskim vezama, koristeći veštačku inteligenciju koja je u program ugrađena (Smart Fasteners Technology).

U okviru implementacije firma Solfins može za vas da kreira biblioteke delova koje su usklađene sa vašom službom nabavke ili informacionim sistemom. Na ovaj način nakon završetka konstrukcije ili proizvoda izlazna sastavnica daje dovoljan skup informacija bilo kome u firmi. 
 

Hole Series

Predstavlja alat čijom upotrebom na vrlo jednostavan način možemo izbušiti rupe i automatski dodati šrafovsku robu. Rupe se buše na gotovom sklopu, prolaze kroz više delova (ploča) i propagiraju se na delove.

Promenom veličine rupe automatski se menjaju veličine vijaka, podloški i navrtki. Ovakvim načinom rada dolazi do značajnog povećanja produktivnosti.

 

 
 

Smart fasteners

Automatsko dodavanje zavrtanjskih veza šrafovske robe u postojeće rupe i otvore. Veoma lako se nad grupom vijaka mogu ubaciti podloške, navrtke ili zameniti tip i standard vijka.

Ovaj izuzetan alat značajno ubrzava konstruisanje, redukuje greške i štedi novac, obzirom da se dobija tačna specifikacija za nabavku. 

Softver takođe eliminiše mogućnost da se izabere dužina vijka izvan standarda.

Odoo image and text block

Konfigurisanje baze standardnih komponenti

Jednostavnim podešavanjima (koja se rade samo jednom) Toolbox postaje biblioteka u potpunosti prilagođen standardima vaše kompanije. Takođe je moguće zameniti standardne nazive komponenti nazivima i oznakama koje se koriste unutar kompanije čime se postiže bolja komunikacija između konstruktora, nabavke i radionice. Podešavanja je moguće zaključati kako ne bi dolazilo do grešaka.

Konfigurisanje Toolbox-a >> 

Dodaci za kreiranje bregastih parova i žlebova za prstenove

Često nazivani "Skriveni dragulji" SolidWorksa - dodatne aplikacije koje značajno olakšavaju modeliranje i štede vreme:

Grooves

automatsko urezivanje žljebova

Jednostavnim definisanjem standarda i mesta na kome želimo da pozicioniramo unutrašnje ili spoljašnje cilindrične prstenove, softver automatski urezuje žljeb. Postavljanje prstenova je takođe pojednostavljeno jer se automatski prilagođavaju postojećim žljebovima.

Cams

bregasti parovi

Posebna mini aplikacija za kreiranje bregastih parova. Bez crtanja skice definišu se pozicija članova, putanja (bilo kružna ili linearna) i parametri, a softver automatski kreira željene delove. 

                                                     Detaljnije >>

NOVO - 3DEXPERIENCE MARKETPLACE PARTS

Odoo CMS - a big picture

Novi "Toolbox" dostupan za korisnike 3DEXPERIENCE SolidWorks Connected cloud licenci

3DEXPERIENCE SolidWorks »

Odoo image and text block

Traži SolidWorks Professional!

Toolbox - biblioteka standardnih delova, dostupna je već u SolidWorks Professional paketu.

Pogledaj ostale prednosti i dodatne alate i softvere koje obuhvata ovaj paket:

SolidWorks Professional paket >>