Uputstvo za kreiranje SolidWorks ID-a (naloga)
Nalog za MySolidWorks i Customer portal

SOLIDWORKS ID predstavlja jedan jedinstveni nalog koji omogućava korisnicima pristup brojnim SolidWorks portalima:

U okviru ovog blog-a prikazana je procedura registrovanja naloga prilagođena klijentima sa SolidWorks licencom na godišnjem održavanju.  Posebni benefiti za SolidWorks EDU klijente, u vidu registracije MySolidWorks Professional Student naloga, prikazani su na kraju ovog uputstva.

Korak 1

 • Prvi korak u generisanju kodova za polaganje sertifikata jeste kreiranje SolidWorks ID-a

 • Ukoliko Vaša firma već ima kreiran SolidWorks ID na koji je povezan SolidWorks licencni broj, onda ovo poglavlje možete preskočiti

 • Kliknite na dugme „Join“ koje je označeno na slici desno

Odoo text and image block

Korak 2

 • Upišite Vašu email adresu. Poželjno je da upišete email adresu koja je vezana za samu firmu, a ne za zaposlenog

 • Označite „I am a SolidWorks customer with a SolidWorks Serial #“

 • U polje „Serial #“ unesite Vaš serijski broj. Serijski broj Vaše SolidWorks licence se nalazi u propratnom pismu poslatom od strane Solfins-a

 • Ukoliko ne možete pronaći Vaš serijski broj, kontaktirajte Solfins tehničku podršku

 • Po unosu svih podataka, kliknite na dugme „Next“

Odoo text and image block

Korak 3

 • Unesite podatke o Vašoj kompaniji u skladu sa nomenklaturom prikazanom na slici

 • Po uspešnom unošenju podataka, kliknite na dugme „Next“

Odoo text and image block

Korak 4

 • Unesite Vaše lične podatke kao i šifru


 • Četiri (4) checkbox-a ispod podataka o Vašoj šifri kontrolišu da li Vam SolidWorks šalje određenu vrstu podataka na email, uključuje Vas u korisničke grupe itd.


 • Kada su checkbox-ovi označeni SolidWorks Vam ne šalje tu vrstu podataka i ne uključuje Vas u grupe. Preporuke su prikazane na slici desno


 • Označite „I have read and agreed to the Privacy Policy“


 • Pritisnite dugme „Next“

Odoo text and image block

Korak 5

 • Kreiranje SolidWorks ID-a je izvršeno


 • Kreirani nalog je potrebno verifikovati korišćenjem verifikacionog email-a koji je poslat na email adresu koju ste definisali u procesu registracije


 • Kliknite na dugme „Continue“


 • Po kliku na dugme „Continue“, vraćeni ste na početnu https://my.solidworks.com/ stranicu


 • Sledeći korak je verifikacija Vašeg naloga 

Odoo text and image block

Korak 6

 • Ulogujte se na Vaš email


 • Otvorite email od SolidWorks-a


 • Kliknite na dugme „Verify Your Email“

Odoo text and image block

Korak 7

 • Vaš SolidWorks nalog je uspešno aktiviran


 • Kliknite na dugme „Continue“


 • Po kliku na dugme „Continue“ bićete poslati na sledeći link https://customerportal.solidworks.com/

 • Vaš SOLIDWORKS nalog je uspešno kreiran, i sada ga možete koristiti na svim SOLIDWORKS portalima

Odoo text and image block
Procedura polaganja SOLIDWORKS sertifikata za klijente na godišnjem održavanju
Komercijalni i EDU klijenti