ŠTA ZNAČI SOLIDWORKS PLATFORMA?

Odoo image and text block
 
 

Rešenje koje je odabralo preko 300 kompanija u Srbiji!

SOLIDWORKS platforma predstavlja paletu softverskih rešenja za mašinsko i elektro projektovanje, razvoj elektronike i upravljanje kompletnim procesom razvoja sa alatima koji pomažu proizvodnji, kontroli kvaliteta, nabavci, prodaji, marketingu i finansijama u vašoj firmi.

SOLIDWORKS ima specifična rešenja za vašu industriju i alate za organizaciju celog posla, timski rad, upravljanje projektima, dokumentacijom, izmenama i procesima.

SOLIDWORKS je kroz godine prerastao u brend Tržište se promenilo, novo doba nameće nove trendove, imamo stare i tradicionalne firme ali i novi start-up pokret koji zahteva novi vid produktivnosti i rad sa svih platformi i uređaja.

Solfins i SOLIDWORKS imaju rešenje za svakoga u obliku 3D CAD-a na Windows desktop platformi, 3D CAD rešenja koje je bazirano na 3DEXPERIENCE platformi koja informacije čuva na Cloud-u i koristi njegove prednosti, veštačku inteligenciju i Big Data analitiku.

Za one koji ne žele da imaju instalaciju softvera, SOLIDWORKS xDesign je rešenje koje potpuno radi u internet pretraživaču, na svakom uređaju i operativnom sistemu.


SOLIDWORKS DESKTOP PROIZVODI


Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks 3D CAD 

Razvoj proizvoda, konstrukcija, tehnologije, izrada tehničke dokumentacije i kreiranje izlaznih specifikacija, lista delova, utrošak materijala...


3D CAD >>

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Electrical

Rešenje za elektro-šemiranje, koje jednostavno kreira jednopolne, višepolne šeme, blok dijagrame i izlazne izveštaje. Sadrži standardne alate za 2D crtanje i sveobuhvatnu biblioteku elektro-simbola...

Electrical >>

Odoo - Sample 3 for three columns

SolidWorks PCB

SolidWorks PCB je kompletan alat za projektovanje štampanih ploča direktno povezan sa celom SolidWorks softverskom platformom... 


PCB >>

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks PDM

Upravljanje svim tipovima dokumenata i informacija koje su vezane za proizvode, projekte i administraciju u vašoj firmi. Praćenje izmena, timski rad, workflow automatizacija, centralizacija...


PDM >>

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Manage

Upravljanje projektima, procesima, sastavnicama i varijantama proizvoda, rešenje je nadgradnja na SolidWorks PDM i nudi brojne automatizme izveštaje i kontrolne table koje vam pomažu da bolje sagledate vaš biznis...

Manage >>

Odoo - Sample 3 for three columns


Exalead One Part

Aplikacija koja pretražuje i pronalazi potrebne informacije iz velikih i kompleksnih kolekcija podataka - delove, dizajn, specifikacije, standarde, rezultate testiranja i ostale podatke vezane za inženjering, proizvodnju i nabavku.

Exalead >>

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Plastics

Simulacija procesa injekcionog livenja plastike. Omogućava predviđanje svih problema i defekata na plastičnim delovima koji su rezultat loše konstrukcije dela, alata ili su posledica parametara mašine za livenje.

Plastics >>

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Simulation

Skup softverskih alata za simulaciju realnih radnih uslova vaših konstrukcija i proizvoda u virtuelnom okruženju.Simulation >>

Odoo - Sample 3 for three columns


SolidWorks Flow Simulation

Simulacija unutrašnjih ili spoljašnjih strujanja tečnosti i gasova Omogućava računanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmenu toplote, grejanje i hlađenje, sile usled dejstva fluida ...

Flow >>

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Composer

Softver za izradu instrukcija i uputstava za proizvodnju, montažu, upotrebu ili održavanje na bazi postojećeg 3D CAD modela...


Composer >>

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks MBD

Rešenje koje potpuno eliminiše potrebu za 2D crtežom služi za definisanje, organizovanje i objavljivanje 3D PMI (Product Manufacturing Information) u standardnim formatima kao što su 3D PDF, eDrawings...

MBD>>

Odoo - Sample 3 for three columns


SolidWorks Visualize

Softver za foto-realistični rendering sa moćnim opcijama koje mogu biti od koristi svima onima koji imaju potrebu da kreiraju profesionalne slike, animacije i drugi 3D sadržaj na najlakši i najbrži mogući način. 

Visualize >>

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Inspection

Specijalizovani softver koji predstavlja nadgradnju SolidWorks softveru za izradu dokumentacije za kontrolu kvaliteta, na bazi postojećeg 3D CAD, PDF ili TIFF crteža.

Inspection >>

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks CAM

Integrisano CAM rešenje koje dobijaju svi korisnici SolidWorks softvera sa aktivnom uslugom godišnjeg održavanja.

CAM >>

Odoo - Sample 1 for three columns

DraftSight 2D CAD

Kompletan softver za ravansko projektovanje. DWG format, radno okruženje i komande softvera obezbeđuju kompatibilnost sa Autocad softverom.

2D CAD >>

 
 

Primena SolidWorks platforme

SOLIDWORKS REŠENJA

NE ZANIMA VAS IME SOFTVERA, VEĆ REŠENJE PROBLEMA

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje projektima i procesima


Da bi ste upravljali poslovnim procesima u firmi nije dovoljno kupiti jedan softver. Projekt management svakako može da bude korisna aplikacija, dokument menadžment takođe, ali da li je to dovoljno?

Odoo - Sample 2 for three columns

Upravljanje dokumentima i izmenama


Večito pitanje kada je u pitanju tehnička ali i ne tehnička dokumentacija je pronalaženje aktuelnih verzija dokumenata i informacija. Šta je potrebno da imate pravu informaciju u pravom trenutku?

Odoo - Sample 3 for three columns

Upravljanje sastavnicama i tehnološkim normativima

Proizvod može da bude jednostavan ali ako imamo mnogo proizvoda sa velikim brojem konfiguracija i varijanti, potrebno je upravljati svim tim specifikacijama. Šta ako su proizvodi složeni?

Odoo - Sample 1 for three columns

Upravljanje kvalitetom proizvoda


Kvalitet proizvoda u vašoj firmi se ne zadovoljava posedovanjem sertifikata o sistemu kvaliteta. Tržište je jedino merodavno. Ako je kvalitet preterano visok ili nizak to svakako nije dobro! Kako naći pravu meru i upravljati kvaliteton tako da svaki vaš kupac dobije očekivani nivo kvaliteta?

Odoo - Sample 2 for three columns

Upravljanje servisom i postprodajom


Imate standardne, konfigurabilne ili proizvode po meri kupca. Izmene se dešavaju i šta je ugrađeno u kojoj verziji proizvoda, kod kog kupca u kojoj reviziji nije lako pratiti. Kako obezbediti vrhunski servis vašim klijentima?

Odoo - Sample 3 for three columns

Projektovanje pametnih i mehatronskih proizvoda - IoT

Proizvodi današnjice nisu više električni ili mehanički, već u sebi sadrže mehaniku, elektroniku, automatiku i softver. i ne samo to već u samoj eksploataciji postoji komunikacija između proizvođača, uređaja i kupca. Te podatke je potrebno obrađivati. Da li su vaši proizvodi pametni?

Odoo - Sample 3 for three columns

Upravljanje životnim ciklusom proizvoda - PLM

Završetkom razvoja nekog proizvoda se ne završava njegov životni ciklus, konstantno se unapređuju proizvodne tehnologije, metodologija kontrole kvaliteta, marketinško-prodajni nastup, servis i podrška kupcima... Da li posedujete platformu koja centralizovano čuva i ažurira sve aspekte vašeg proizvodnog programa?

Odoo - Sample 3 for three columns

Planiranje proizvodnje


Planiranje proizvodnje ne počinje nabavkom softvera za planiranje proizvodnje već mnogo ranije. Da li je vaša tehnička dokumentacija sinhronizovana sa tehnološkim normativima i informacionim sistemom za praćenje?

SOLIDWORKS Cloud

novi solidworks za nove generacije

SOLIDWORKS xDesign

Novi 3D CAD koji u potpunosti radi u web browseru. Nema instalacije i radi na svakom uređaju. Nisu svi inženjeri i ne treba svima puna funkcionalnost jer u doba 3D štampe svima treba alat da naprave 3D model i da ga odštampaju...  

SOLIDWORKS xShape

SOLIDWORKS za one koji su kreativni, koji žele potpunu slobodu i jednostavnost u radu, koji ne razmišljaju parametarski ali žele da prave upotrebljive 3D modele za dalju proizvodnju. SolidWorks xShape je namenjen za industrijski dizajn i jednostavno kreiranje složene geometrije...

SOLIDWORKS Apps-for-Kids

I oni najmlađi žele da budu kreativni i da u doba 3D štampe svoje igrarije odštampaju i upotrebe u stvarnom svetu. Zato je SOLIDWORKS napravio rešenje za decu, ali verujte nam na reč, mamama i tatama će biti mnogo zabavno.

Tipovi platformi

IMamo rešenje skrojeno Za svačije potrebe

Desktop


Softver se instalira na desktop računaru u okviru windows operativnog sistema. Za rad nije potrebna konekcija sa internetom. Za timski rad softver može da koristi bazu podataka koja se nalazi u vašoj lokalnoj mreži (on premise) ili u cloud-u.

Cloud - Rich Client


Cloud se koristi za čuvanje podataka i timski rad, dok korisnik mora imati instaliranu desktop aplikaciju preko koje pristupa cloud  lokaciji. određene funkcije se mogu izvršavati u pretraživaču bez instalacije dodatnog softvera.

Cloud - Browser


Korisnik preko linka i svojih login informacija pristupa cloud lokaciji i u internet pretraživaču mu rade sve potrebne aplikacije. Softver radi na mobilnom telefonu, tabletu, desktop računaru u bilo kom operativnom sistemu.

Solfins 3D Akademija


OBUKE ZA SOLIDWORKS I OSTALE 3D TEHNOLOGIJE


Softver bez obuke se neće isplatiti firmi, dobar posao bez poznavanja 3D tehnologija je teško pronaći, zadržati postojeći posao kada 3D tehnologije počinju da se uče po školama predstavlja izazov. Uz diplomu naše akademije više vredite!

Obezbedi budućnost >>

Kolika je cena SolidWorks paketa?


RASPITAJ SE KOJE SU CENE U SRBIJI?


Prema propisima proizvođača softvera, legalna je samo ona kupovina softvera koja se obavi u zemlji gde se softver i koristi. Cena u Srbiji je 20-30% niža nego što je u Zapadnoj Evropi!


SolidWorks cenovnik >>

Pročitajte vodič za izbor, nabavku i tip licenci softvera

Nisu sve firme iste i mi to poštujemo, zato imamo proizvod za svačiji ukus!

Vodič za izbor >>
Odoo image and text block

Solfins blog + WEBINARI

Naš sajt neprestano dopunjujemo korisnim materijalima za sva pitanja vezana za SolidWorks softversku platformu: od instalacija do hardverskih pitanja, od saveta i trikova za brži rad do kompletnih webinara posvećenih ključnim temama industrije..

Solfins SolidWorks webinari >

Pogledaj SolidWorks blog >

Podeli sa prijateljima