3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 794 views Catiasolidworks kursevi

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 570 views Catiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 428 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 372 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 554 views Catiasolidworks kursevi

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 501 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 350 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 409 views Catiasolidworks kursevi

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 452 views 3DExperienceCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 481 views Catiasolidworks kursevi

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 376 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 338 views Catiasolidworks kursevi

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 410 views Catiasolidworks kursevi

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 397 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 354 views Catiasolidworks kursevi

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 399 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 346 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 447 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 608 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 441 views Catiasolidworks kursevi