3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 403 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 281 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 207 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 165 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 244 views 3D akademijaCatiaObuka

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 217 views 3D akademija3DExperienceObuka

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 157 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 205 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 222 views 3D akademija3DExperienceCatiaObuka

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 198 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 190 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 166 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 200 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 172 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 164 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 185 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 163 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 201 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 262 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 211 views 3D akademijaCatiaObuka