3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW)

мај 2020 — 832 views kursevi i obukeSolidWorks

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 1019 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 1116 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 1576 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 1333 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1658 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

DELMIA V5 Robotics

септембар 2019 — 1103 views Delmia

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2997 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 2119 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1706 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1517 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1834 views Catiakursevi i obuke

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 2062 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 1536 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1484 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1660 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1786 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1566 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 1383 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1729 views Catiakursevi i obuke