3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW)

мај 2020 — 376 views kursevi i obukeSolidWorks

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 600 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 649 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 976 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 738 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 1124 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

DELMIA V5 Robotics

септембар 2019 — 613 views Delmia

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 2057 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1443 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 1171 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 1007 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1313 views Catiakursevi i obuke

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 1380 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 957 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1023 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 1118 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 1244 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 1050 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 891 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 1112 views Catiakursevi i obuke