3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 536 views Catiasolidworks kursevi

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 378 views Catiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 280 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 228 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 347 views Catiasolidworks kursevi

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 308 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 212 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 274 views Catiasolidworks kursevi

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 287 views 3DExperienceCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 295 views Catiasolidworks kursevi

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 247 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 220 views Catiasolidworks kursevi

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 265 views Catiasolidworks kursevi

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 240 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 226 views Catiasolidworks kursevi

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 249 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 221 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 275 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 362 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 271 views Catiasolidworks kursevi