3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 800 views Catiasolidworks kursevi

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 573 views Catiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 432 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 376 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 563 views Catiasolidworks kursevi

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 503 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 353 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 411 views Catiasolidworks kursevi

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 458 views 3DExperienceCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 484 views Catiasolidworks kursevi

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 379 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 339 views Catiasolidworks kursevi

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 412 views Catiasolidworks kursevi

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 401 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 357 views Catiasolidworks kursevi

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 399 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 348 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 449 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 615 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 444 views Catiasolidworks kursevi