3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 103 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 75 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 47 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 37 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 50 views 3D akademijaCatiaObuka

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 47 views 3D akademija3DExperienceObuka

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 40 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 61 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 60 views 3D akademija3DExperienceCatiaObuka

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 46 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 41 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 38 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 44 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 38 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 36 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 39 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 41 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 47 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 47 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 52 views 3D akademijaCatiaObuka