3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 186 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 133 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 93 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 74 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 98 views 3D akademijaCatiaObuka

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 94 views 3D akademija3DExperienceObuka

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 75 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 107 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 113 views 3D akademija3DExperienceCatiaObuka

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 86 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 78 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 70 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 92 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 84 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 72 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 83 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 74 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 83 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 112 views 3D akademijaCatiaObuka

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

септембар 2018 — 106 views 3D akademijaCatiaObuka