3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

DELMIA V5 Robotics

септембар 2019 — 129 views Delmia

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 1143 views Catiasolidworks kursevi

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 798 views Catiasolidworks kursevi

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 600 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 536 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 751 views Catiasolidworks kursevi

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 709 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 488 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 549 views Catiasolidworks kursevi

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 640 views 3DExperienceCatiasolidworks kursevi

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 701 views Catiasolidworks kursevi

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 538 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 469 views Catiasolidworks kursevi

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 579 views Catiasolidworks kursevi

CATIA IMAGINE AND SHAPE

септембар 2018 — 557 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 489 views Catiasolidworks kursevi

CATIA  FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

септембар 2018 — 550 views Catiasolidworks kursevi

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

септембар 2018 — 488 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN

септембар 2018 — 601 views Catiasolidworks kursevi

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 844 views Catiasolidworks kursevi