3D Akademija

Plan i potrebni kursevi za dobijanje specijalističkih diploma 3D Akademije

Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW)

мај 2020 — 170 views kursevi i obukeSolidWorks

Programiranje CNC mašina: Swiss-Type mašine (SWISS)

јануар 2020 — 359 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: DCAMCUT (by Tebis) programiranje erozimata sa žicom (WIRE)

јануар 2020 — 418 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje (5AXIS)

јануар 2020 — 617 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: Strugarska obrada (TURN)

јануар 2020 — 447 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

Programiranje CNC mašina: 3-osno glodanje i SolidCAM iMachining (3AXIS)

јануар 2020 — 761 views CAMkursevi i obukeSolidCAMSolidCAM obuka

DELMIA V5 Robotics

септембар 2019 — 355 views Delmia

CATIA MECHANICAL - osnovni kurs

септембар 2018 — 1612 views Catiakursevi i obuke

CATIA MECHANICAL - napredni kurs

септембар 2018 — 1085 views Catiakursevi i obuke

CATIA SURFACE - osnovni kurs

септембар 2018 — 877 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 FOR SURFACES

септембар 2018 — 749 views Catia

CATIA V5 SURFACE DESIGN EXPERT

септембар 2018 — 1019 views Catiakursevi i obuke

PRELAZ NA 3D EXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

септембар 2018 — 1001 views 3DExperience

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

септембар 2018 — 699 views Catiakursevi i obuke

CATIA V5 TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 774 views Catiakursevi i obuke

CATIA - PRELAZ NA 3D EXPERIENCE

септембар 2018 — 868 views 3DExperienceCatiakursevi i obuke

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

септембар 2018 — 963 views Catiakursevi i obuke

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

септембар 2018 — 763 views Catiakursevi i obuke

CATIA GENERATIVE DRAFTING

септембар 2018 — 658 views Catiakursevi i obuke

CATIA DETAIL DRAFTING

септембар 2018 — 838 views Catiakursevi i obuke