Solfins 3D Akademija

specijalističke studije

Program obuke u trajanju od 10 - 15 dana,  nakon čega stičete esencijalno znanje za rad u određenim industrijama ili određenim oblastima. Pored obuke za korišćenje softvera, učite da upravljate CNC mašinama, 3D štampačima, koristite 3D skenere, konstruišete alate i mašine i  uz to dobijate kompletno prateće znanje za primenu softvera u datoj industriji. Nakon svakog kursa dobijate specijalističke diplome Solfins 3D akademije!

Odoo image and text block

Specijalista za projektovanje mašina i opreme


Firme koje se bave projektovanjem i proizvodnjom mašina imaju specifične potrebe i njihovi zaposleni poseduju specifična znanja i veštine. 
Na ovom programu naučićete da koristite 3D CAD softver i kreirate tehničku dokumentaciju, osnovne inženjerske proračune za potrebe dimenzionisanja i izbora komponenti, simulaciju kinematike mehanizama i strukturne FEA analize. Kroz Case Study modul ćete proći kroz sistem rada nekoliko karakterističnih firmi iz oblasti mašinogradnje i naučiti kako se pravilno radi u timskom okruženju kroz PDM/PLM softverske alata. Kroz završni rad samostalno ćete uraditi podsklop nekog sistema sa bazičnim proračunima i tehničkom dokumentacijom. Bićete spremni za posao u najrazvijenijim firmama u zemlji ili svetu. Ako vaša buduća firma bude bila na nižem nivou od vašeg znanja, vi možete da im uz našu pomoć unapredite sistem rada i da budete njihov nezamenjljiv resurs.

Odoo image and text block

Specijalista za programiranje CNC mašina

 
Želite da na novom poslu dođete sa predznanjem i startujete sa većom platom. Naučite sve o programiranju CNC mašina, upravljačkom G-kodu, tipičnim upravljačkim jedinicama i njihovim specifičnostima i na kraju kroz rad u 3D CAD i CAM softveru zatvorite ceo ciklus od ideje do gotovog komada!

Odoo image and text block

Specijalista za projektovanje proizvoda od lima i zavarenih konstrukcija

Veliki broj firmi u Srbiji i u inostranstvu u svom proizvodnom programu ima delove od lima, zavarene i rešetkaste konstrukcije. Razlika u odnosu na klasično projektovanje i mašina i opreme je u specifičnoj tehnologiji prizvodnje o kojoj se mora razmišljati u procesu projektovanja.

 

Specijalista za projektovanja alata i kalupa


Sa stanovišta upotrebe CAD/CAM tehnologija alatnice imaju najviši nivo zahteva. Delovi koji se dobijaju livenjem najčešće imaju složenu geometriju, potrebno je poznavati hibridno modeliranje sa površinama i zapreminskim modelima, sama podela na kalupne ploče može biti veoma komplikovana a alati za injekciono livenje su kompleksni sistemi koji u sebi sadrže podsisteme za ulivanje sa hladnim ili toplim kanalima i diznama, sisteme za hlađenje koji moraju da obezbede niska ciklusna vremena, podsisteme za izbacivanje koji se prepliću sa ulivnim sistemima i kanalima za hlađenje. Postoji veliki broj proizvođača standardnih i tipskih komponenti (Meusburger, Hasco...), čije kataloge i biblioteke morate poznavati i umeti da ih ispravno integrišete u konstrukciju alata. Ovde se primenjuju i brojni mehanizmi za bočno ili koso otvaranje i često je potrebno simulirati kinematiku rada. Svaki materijal odlivka ima svoje specifičnosti i zahteve, pa je često neophodno sprovoditi simulaciju procesa ulivanja i hlađenja da biste bili u mogućnosti da konstruišete kvalitetan alat. Tu je i priprema tehničke dokumentacije kao i priprema za CNC obradu i izradu brojnih umetaka i elektroda za elektroerozivnu obradu.
Pored svega pomenutog Case Study modul će vam omogućiti da kroz praksu sagledate kako rade najbolje firme u Srbiji i inostranstvu i da kroz završni rad samostalno isprojektujete alat sa pratećom tehničkom dokumentacijom.

Odoo text and image block

 Specijalista za industrijski dizajn i razvoj proizvoda složene geometrije


Savremeni trendovi, osnaženi novim proizvodnim tehnologijama CNC obrade i 3D štampe, nameću razvoj proizvoda kompleksne geometrije. Ovaj program vam daje osnove korišćenja naprednih 3D alata za modeliranje pomoću solid modela, površinskog modeliranja ali i kombinovanog hibridnog modeliranja. Veoma važan aspekt je i vizuelizacija vašeg dizajna kroz izradu fotorealističnih slika i video materijala, što je takođe pokriveno programom. Sastavni deo ovog programa su i osnove reverznog inženjeringa, 3D skeniranja i 3D štampe. U okviru ovog programa imaćete priliku da se upoznate sa realnim izazovima realnih firmi koje su klijenti kompanije Solfins i da kroz završni rad predložite unapređenja u dizajnu i izgledu njihovih proizvoda.

Odoo text and image block

Specijalista za inženjerske proračune


Inženjerska satnica za izradu proračuna i simulacija primeno FEA softverskih alata je 2-3 puta veća od satnice za projektovanje. Završetkom ovog studijskog programa vredite mnogo više. Sama upotreba softvera nije dovoljna, a mi ćemo vam na našim primerima iz prakse pokazati kako da koristite softver i kako da dobijene rezultate tumačite i budete sigurni da se poklapaju sa realnošću. 

Odoo text and image block

Specijalista za projektovanje procesne opreme i cevovoda

 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Specijalista za mehatroniku

 

Naučite da napravite mehatronski proizvod. Kroz razvoj elektronske štampane ploče i njenu integraciju u mehanički podsistem, sa povezivanjem konektora kablovima bićete obučeni da zatvorite kompletan ciklus i spremni za projktovanje pametnih proizvoda budućnosti. Granica između mašinstva i elektrotehnike se gubi i proizvodi postaju mehatronski, a to zahteva posebne veštine koje ćete dobiti na ovom programu.

Specijalista za elektroprojektovanje i automatiku

 

Odoo text and image block

Specijalista za 3D štampu


Pored uvida u sve tehnologije 3D štampe i rad u specifičnim softverskim alatima za 3D štampu, naučićete i da napravite 3D model dela i da ga prilagodite 3D štampi za 4 najčešće korišćene tehnologije 3D štampe. Imaćete priliku da samostalno modelirate delove i da ih proizvedete na našim 3D štampačima. Naučićete dosta i o materijalima koji se koriste u 3D štampi kao i o njihovim prednostima i nedostacima u osnosu na konvencionalne postupke obrade. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Specijalista za reverzni inženjering (3D skeniranje)