Solfins 3D Akademija

Paketi obuka za CAD i CAM specijaliste

Modulski paketi za 3D modelare, konstruktore, projektante i CNC programere
PREPORUKA

Modul 3 - SolidWorks GURU

Samouvereno vladaj celom paletom specijalizovanih i naprednih SolidWorks alata za modelovanje delova i sklopova, izradu tehničkih crteža, projektovanje limova i zavarenih konstrukcija, ali i napredno modelovanje površina i konstrukciju alata i kalupa. 

Demonstriraj spremnost da tim i organizacija gde radiš može da se osloni na tvoje znanje i spremnost da razumeš projekte u svim aspektima.

Postani SolidWorks GURU!

Obuke u okviru SolidWorks GURU paketa:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) >

 4. Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT) >

 5. Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD) >

 6. SolidWorks Advanced Surface Modeling (SURF) >

 7. Projektovanje kalupa i alata za livenje - SolidWorks Mold (MOLD) >

Modul 2 - SolidWorks EXPERT

Želiš da konstruišeš mašine i proizvodne linije? Želiš sam da isprojektuješ kompletne sklopove sa svim pripadajućim elementima: profilima, limovima, mašiniranim delovima? Želiš da vladaš celim projektom od koncepta do tehničkog crteža za proizvodnju?

Postani SolidWorks EXPERT!

Obuke u okviru SolidWorks EXPERT paketa:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) >

 4. Projektovanje delova od lima – SolidWorks Sheet Metal Design (SHT) >

 5. Projektovanje zavarenih i rešetkastih konstrukcija – SolidWorks Weldment Design (WLD) >

Modul 1 - SolidWorks MASTER

Zaokruži svoje poznavanje i efikasnost rada u SolidWorks softveru kroz objedinjeni paket početnih obuka za projektovanje delova i sklopova, i izradu tehničkih crteža. Ovaj paket vam omogućava da postavite kompletnu pravilnu osnovu za dalje učenje i sve brži rad u softveru.

Postani SolidWorks MASTER!

Obuke u okviru SolidWorks MASTER paketa:

 1. Osnovna obuka za SolidWorks softver (ESSW) >

 2. Napredna obuka za SolidWorks softver (ADSW) >

 3. Izrada tehničke dokumentacije i crteža - SolidWorks Drawing (DRW) >

PREPORUKA

Modul 4 - SolidCAM EXPERT

Pripremi se da preuzmeš kontrolu nad svim mašinama u proizvodnji: strugovima, glodalicama i Mill-Turn CNC mašinama sa kombinovanom obradom. 

Postani SolidCAM EXPERT!

Obuke u okviru SolidCAM EXPERT paketa:

 1. Troosno glodanje i iMachining – SolidCAM Milling obuka (3AXIS) >

 2. Strugarska obrada - SolidCam Mill-turn obuka (TURN) >

 3. Četvoroosno i petoosno simultano glodanje – SolidCAM 5 axiss Milling obuka (5AXIS) >

Preporuka: Dopuni svoje znanje specijalizovanim obukama sa SolidCAM SWISS-Type i DCAMCUT obukama za programiranje specijalnih CNC mašina sa kombinovanom automatizovanom obradom i obradom erozimatima sa žicom.

PREPORUKA

Modul 5 - CATIA MASTER

CATIA je već pune četiri decenije standard auto, avio i namenske industrije. Savladaj rad u čuvenom CATIA V5 softveru i pokaži znanje za projektovanje mašina, alata, kalupa, velikih sklopova i svih drugih tipova projekata.

Postani CATIA MASTER!

Obuke u okviru ovog modula:

 1.  CATIA V5 Mechanical Design - Osnovni kurs

 2. CATIA V5 Mechanical Design - Napredni kurs

Preporuka: Dopuni svoje znanje specijalizovanim obukama za osnovno i napredno projektovanje površina i složenih geometrija u CATIA V5 softveru.

Želite da vas prepoznaju kao kompletnog specijalistu u svojoj oblasti i naprednog korisnika odabranog softverskog rešenja?

Pošaljite upit za željeni Modul - paket obuka!