Programiranje CNC mašina: 4-osno i 5-osno simultano glodanje

SolidCAM obuka - Trajanje: 3 dana (24 časa)

Ova obuka vas sprema za programiranje najkompleksnijih i najproduktivnijih četvoroosnih i petoosnih glodalica i daje vam mogućnost da budete plaćeni značajno više u odnosu na operatere i tehnologe koji poznaju programiranje troosnih glodalica i dvoosnih strugova. 

Odoo image and text block

Plan i program obuke

HSS - strategija programiranja troosnih, četvoroosnih i petoosnih glodalica

Programiranje višeosnih CNC mašina sa pozicioniranjem po četvrtoj i petoj osi. Primeri ovakve obrade su višestrana obrada iz jednog stezanja ili obrada više steznutih delova u klasičnim stegama ili specijalnim toombstone priborima na horizontalnim obradnim centrima.

Simultana četvoroosna obrada na CNC mašinama sa obrtnim stolovima. Ovakva obrada se koristi za dobijanje spirala, helikoida, puževa i sličnih složenih delova, koji zahtevaju simultano pomeranje 4 servo ose na CNC mašini.

Simultana petoosna obrada se koristi za obradu složenih delova, kalupnih ploča, turbina, impelera i sličnih delova za automobilsku, avio i vojnu industriju. 

Neki od tipova mašina i delova koje ćete naučiti da programirate i proizvedete

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns
 
 
 
 

Kako da počnete sa obukom?

Prouči materijal

3D Akademija > 

Pre nego što odabereš kurs, sagledaj širu sliku o tome da li želiš da postaneš student 3D Akademije

Sve SolidCAM obuke

lista obukA >

Na jednoj listi svi naši pojedinačni kursevi iz oblasti CNC programiranja

Treba ti posao

uspešne firme u srbiji >

Vidi kome su potrebne veštine i znanja koja ćete steći u Solfins 3D Akademiji

Cene kurseva

zatraži cenU >

Dovoljno ste se informisali i sada vas zanima cena?