DELMIA Apriso

Manufacturing Execution System (MES)

Sveobuhvatna platforma za upravljanje proizvodnjom

 

 
 

Platforma za upravljanje proizvodnjom

Integrisana platforma, kompletno rešenje za upravljanje proizvodnjom, podržava globalnu mrežu dislociranih proizvodnih pogona.

Omogućava brzu i potpunu integraciju dobavljača bez obzira na lokaciju, delatnost, kompleksnost operavija i to takođe na globalnom nivou.

"Center of Excellence" upravljanje na osnovu jedinstvenih parametara za kontrolu omogućava paralelno poređenje performansi sopstvene proizvodnje sa dobavljačima i perfektno usklađivanje operative.


Kontaktirajte nas > 

Odoo - Sample 1 for three columns

MANUFACTURING PROCESS INTELLIGENCE (MPI)

Nova generacija alata za automatsko kreiranje izveštaja koji u realnom vremenu prate i prikazuju status proizvodnih procesa

Odoo - Sample 1 for three columns

MACHINE INTEGRATOR

AUTOMATSKO Prikupljanje podataka o izvršenju direktno sa proizvodne linije u realnom vremenu. Standardna konekcija IIoT. Operater mašine effektivno radi, mašina signalizira statuse koji se koriste u izveštavanju.

COM port konekcija, podrška za OPC-U komunikaciju koja omogućava maksimalnu automatizaciju komunikacije mašina-mašina

Odoo - Sample 1 for three columns

3D Visual DEFECT TRACKING (3DvQDT)

Označavanje problema u kvalitetu direktno na 3D modelu, kodiranje razloga defekta.

Podrška za mobilne uređaje, operater može da prati  na svojoj konzoli.

Production Monitoring Cockpit

Praćenje i upravljanje proizvodnjom u realnom vremenu

Detaljan uvid u status proizvodnje i podela zadataka. Pravovremeno reagovanje na opterećenja i preraspodela posla u skladu sa realnim podacima iz proizvodnje. 

Pregled stepena gotovosti. Trenutni statusi radnih naloga, opterećenje proizvodnje, mogućnost preraspodele posla u realnom vremenu, operateri dobijaju instrukcije na svojim konzolama. 

Detaljan uvid Zaposleni, problemi, aktivnosti, komentari

Promena statusa Proglašenje završenim, obustavljenim i pokretanje naloga

Korekcija termin plana u realnom vremenu Preraspodela posla u skladu sa opterećenjem linija u realnom vremenu

DELMIA Apriso Mobility

Rad u nomad modu


Kontaktirajte nas > 

Nove mogućnosti kreiranja mobilnih Apriso aplikacija, da rade čak i bez internet konekcije. Možete kreirati ekrane za rad u modu bez interneta, arhivirate podatkena mobilnim uređajima za terenski rad i sinhronizujete sa serverom po povratku na mrežu.

Fleksibilnost rada u situacijama na terenu ili u pogonu bez interneta.

Podržava sve funkcionalnosti platforme za bilo koji koju funkciju u radu, montaža, terminiranje proizvodnje....

Sačuvajte bitna dokumenta na mobilnim uređajima, biće vam dostupna čak i u offlajn modu