CATIA 3DEXPERIENCE.

"CATIA, OBLIKUJMO SVET U KOJEM ŽIVIMO"

PREUZMI BROŠURU

Catia 3DEXPERIENCE tri (3) glavne grupe korisnika

CATIA SOFTVER je primenjen u RAZLIČITim TEHNIČKim DISCIPLINama

 

Industrijski dizajneri

Catia aplikacije za kreativan industrijski dizajn

 

Inženjeri

catia aplikacije za konstruktore i projektante

 

Sistem inženjeri

catia aplikacije za mehatroničare, elektroinženjere, programere

Radite za automobilsku ili avio industriju i od vas se zahteva da koristite CATIA V5!

 
 

Catia kreativni industrijski dizajner

Da bi vaš proizvod izgledao dobro i bio privlačan za krajnje korisnike, zaslugu ćete podeliti sa CATIA softverom koji kroz svoje robusne funkcije omogućava:

Da površine na proizvodu budu glatke i obezbede dobar vizuelni efekat i adekvatno prelemanje svetlosti na finalnom proizvodu (Class A Surfaces)

Laku proizvodnju usled poštovanja ograničenja koje konvencionalne tehnologije za proizvodnju zahtevaju (kontinuitet površina, livački uglovi…)

Pripremu za 3D štampu koja se neminovno nameće kao proizvodna tehnologija budućnosti

Reverzni inženjering i obradu modela (oblaka tačaka) dobijenih 3D skeniranjem

 
 

Catia konstruisanje i projektovanje

Skup alata za razvoj proizvoda bilo koje složenosti, sa rešenjima za sve industrije, poput delova od plastike, odlivaka, otkovaka, konstrukcije alata za plastiku, razvoja kompozita, delova od lima… Sa CATIA softverom inženjeri mogu da se oslone na alate za 3D modeliranje sa kojima mogu definisati kompletan mehanički proizvod, uključujući tolerancije, 3D PMI (Product Manufacturing Information) i kinematiku.

 
 

Catia sistem inženjering

Proizvodi današnjice nisu više isključivo u mehaničkom ili elektro domenu. Za veliki broj proizvoda neophodno je razviti i elektro i mehaničke podsisteme i na to dodati softver i logiku rada. Spram te logike, softvera i matematičkih modela koji se razviju za ponašanje svih komponenti u sistemu moguće je simulirati i testirati funkciju kompleksnih sistema. Sada je sve to moguće unutar CATIA 3DEXPERIENCE softvera.

Catia Engineering aplikacije

Najčešće primenjene Catia 3dexperience aplikacije

Multi-Discipline Sheetmetal Designer

SMW

Rešenje za osnovne delove, sklopove i crteža kao i napredne delove od lima sa setom komandi za sve od ideje do proizvodnje dostupno i kao standarna licenca i kao deo 3DExperience platforme na oblaku - za kontinuirano korišćenje ili jednokratnu upotrebu!


Multi-Discipline Mechanical Designer

MDH

Moćan set alata za delove, sklopove i crteže bilo koje složenosti. Obuhvata komande za širok spektar mašinskih disciplina i ne uključuje rad sa površinama. Ova konfiguracija uključuje i upravljanje dokumentacijom, izmenama i sastavnicama.


Multi-Discipline Mechanical & Shape Designer

MEH

Rešenje za napredne delove, sklopove, crteže kao i napredan rad sa površinama. Jednostavno najjači paket Catia 3DEXPERIENCE koji konstruktor opštih mašinskih konstrukcija ili projektant može da zahteva.


Multi-Discipline 3DMaster Mechanical Designer

M3H

Specijalan Catia 3DEXPERIENCE modul za podršku proizvodnji (MBD) gde je glavni izvor informacija 3D model i 3D kotirane geometrijske karakteristike (FTA).


Catia Industrijski dizajn

aplikacije za Skiciranje, modeliranje, render...

Odoo - Sample 1 for three columns

Skiciranje i modeliranje

3D skiciranje, Virtual Clay modeling, Photo to Shape su samo neke od aplikacija koje sadrži ovaj paket za Catia 3DEXPERIENCE industrijski dizajn

Natural Sketch

Odoo - Sample 2 for three columns

Detalji oko površina

Verovatno jedan od najmoćnijih, ako ne i najmoćniji alat za rad sa površinama bilo koje kompleksnosti.

Imagine & Shape

Specijalističke Catia aplikacije

MOLD, COMPOSER, Wire harness, piping, cabling, fluid, tubing, cabletray...

Odoo - Sample 1 for three columns

Fluid 3D Systems Designer (FLG)

Integrisano 3D okruženje za projektovanje cevovoda, HVAC postrojenja kao i kompletnu analizu u generisanje tehničke dokumentacije u industrijskom formatu.

Odoo - Sample 2 for three columns

Electrical 3D Systems Designer (ELG)

Aplikacija za projektovanje elektro instalacija i kablovskih setova u kontekstu konačnog proizvoda.

Odoo - Sample 2 for three columns

Electrical Harness Manufacturing Engineering (EMP)

Generate a flattened definition of the 3D wire harness design to create manufacturing form-boards and harness documentation  

Odoo - Sample 3 for three columns

Cabletray 3D Systems Designer (RWD)

Schematics for wiring, cabling, piping/tubing and HVAC systems, Raceway, Cabletray

Odoo - Sample 1 for three columns

Catia MOLD (MTG)

Kompletno rešenje za konstrukciju alata

Odoo - Sample 1 for three columns

Catia Composer (CPS)

Integrisano 3D okruženje za tehnička uputstva, kataloge rezervnih delova, instrukcije za montažu i upotrebu...

Odoo - Sample 1 for three columns

CATIA Generative Design (GDE)

Aplikacija za automatizovano optimizovanje geometrije delova i pripremu za proizvodnju tehnologijom 3D štampe...

Odoo - Sample 1 for three columns

CATIA Systems Schematic Engineer (TIC)

Aplikacija specijalizovana definisanje elektro, fluid, HVAC podsistema...

Odoo - Sample 1 for three columns

Electrical 3D & Manufacturing Engineer (ELM)

Aplikacija specijalizovana definisanje 2D i 3D elektro, fluid, HVAC podsistema kao i automatizovano kreiranje dokumentacije za proizvodnju (formboard)...

Radite za automobilsku ili avio industriju i od vas se zahteva da koristite CATIA V5!