Preporučite Solfins! 

Da zajedno gradimo nova partnerstva

Ako nas poznajete.. Ako znate sa kim, koliko dugo i kako radimo.. Ako mislite da znate firmu, sektor u firmi, ili tim ili pojedinca sa velikim planovima za budućnost, sa kojima trenutno ne radimo, ili ne radimo dovoljno, a postoji veliki potencijal za sve strane da sarađujemo i kojima možemo da isporučimo vrednost, sa kojima možemo da napravimo dugoročni kvalitetan i plodonosan poslovni odnos - Preporučite nas!

Jednokratna info

preporuka firmama sa ograničenim potencijalom za saradnju sa nama za nekoliko radnih mesta koje možemo učiniti nekoliko puta produktivnijim (npr manje firme, ili sektor održavanja u velikim kompanijama, i slično).

za ovaj tip preporuke isplatićemo 5% ukupne ugovorene vrednosti prve realizovane ponude u skladu sa dogovorenim rokovima plaćanja na ponudi.

Strateška info

Preporuka kompanijama koje su fokusirane na kontinuirani rast, uz stalno proširivanje inženjerskih i drugih timova, gde je inicijalna kupovina samo početak dalje saradnje.

U ovim slučajevima nije uvek jednostavno precizno definisati pravu vrednost posla te se možemo dogovoriti i o jednokratnoj nadoknadi u većem procentu od standardnog.

Partnerska saradnja

uspostavite sa nama dogovor o kontinuiranoj partnerskoj saradnji - ako prodajete ili servisirate CNC mašine ili IT infrastrukturu ili pružate konsalting usluge za kompanije,

svakako da postoji potencijal dugoročne saradnje jer Solfins je isporučilac tehnologija na kog možete da računate da će vašim klijentima doneti dodatnu vrednost i uspešno se nastaviti na priču koju ste vi započeli.

Napomene

Solfins je prisutan na tržištu već preko 20 godina, i danas ima preko 500 klijenata sa različitim obimom saradnje, uz desetine hiljada kontakata u svojoj bazi.

Naši zaposleni imaju zbirno skoro pola milenijuma iskustava, poznanstava i partnerstava sa akterima u industriji.

Stranica naših referenci obuhvata ispod 30% svih naših klijenata i poslova sa njima.

Bez obzira na to, svesni smo da ne možemo da stignemo na sva prava mesta u pravom trenutku i da nam vaša preporuka može biti dragocena.

U tom smislu spremni smo da cenimo vašu relevantnu preporuku i onda kada postoji određena aktivnost u vezi sa istom kompanijom, nabavkom ili pojedincima onda kada je doprinos te preporuke presudan za značajno ubrzavanje posla u odnosu na očekivane rokove, ili za obim inicijalnog rešenja (da li uključuje više rešenja, implementacije, podršku, obuke, itd).

Unapred se radujemo saradnji sa vama i budućim zajedničkim klijentima!

Pošaljite preporuku putem forme ispod

Send