Formlabs 3D štampači

Prototipovi, dental, juvelirstvo..

Poptuna sloboda u prototipovanju i mini serijama zahvaljujući širokoj paleti raznovrsnih materijala.

Odoo - Sample 1 for three columns

Formlabs Fuse 1

Kompletan sistem za SLS štampu poliamida

Fuse 1 >

Odoo - Sample 2 for three columns

Formlabs Form 3L

SLA desktop štampa većih formata..

Form 3L >

Odoo - Sample 1 for three columns

Formlabs Form 3

Standard SLA desktop 3D štampe..

Form 3 >

Formlabs materijali

tvrde plastike

fleksibilni

transparentni

full-color

castable

dental

protoripovanje

mini serijska proizvodnja

Formlabs materijali >