Simulacije

Virtuelno testiranje proizvoda i procesa

Testirajte svoje proizvode i ideje tamo gde je najjeftinije i najbrže - dok su još uvek u računaru! Optimizujte troškove i podignite kvalitet - pre prvog prototipa, pre prvog proizvoda!

NOVO - Simulacije na 3DEXPERIENCE PLATFORMI

Svim SolidWorks i CATIA korisnicima kompanija Dassault Systemes pruža mogućnost korišćenja deljenih rola na 3DEXPERIENCE platformi.

FMK rola za CFD simulacije samo jedno od takvih rešenja koja spaja moć SIMULIA alata, 3DEXPERIENCE platformu i vaš standardni 3D CAD:

FMK rola za CFD simulacije >

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Simulation

SOLIDWORKS Simulation omogućava da testiranje bude sastavni deo konceptualnog razvoja proizvoda, i nije alat kojim se na kraju razvojnog procesa konstatuje da li je nešto dobro ili loše nego alat koji će u svim segmentima rada pomoći inženjerima da donose ispravne odluke, na vreme i onda kada nije kasno za izmene.

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

SolidWorks Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation je softver za CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaciju strujanja fluida i termalnih pojava. Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava određivanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmene toplote, grejanja i hlađenja, sila usled dejstva fluida i mnogih drugih parametara.

Saznaj više >

Odoo - Sample 1 for three columns

Simulia

Najmoćniji simulacioni alati na tržištu - testiraj sve: mehaniku, sklopove, rasprostiranje zvuka, specifična opterećenja..

Dostupno i za Catia i za SolidWorks korisnike putem 3DExperience platforme - kao standardna desktop ili cloud instalacija..

Saznaj više >

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks Plastics

Softver predstavlja dodatni modul SolidWorks 3D CAD softvera i idealno je rešenje za firme koje razvijaju svoje proizvode i alate u SolidWorks 3D CAD softveru, jer omogućava lako sprovođenje velikog broja iteracija koje nastaju kao posledica izmena i sagledavanje uticaja izmena na tehnologičnost procesa brizganja. 

Saznaj više >

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidCAM mašinske simulacije

U sklopu usluge izrada postprocesora za vaše CNC mašine Solfins može uraditi i kompletnu mašinsku simulaciju procesa obrade, gde pored samog prikaza uklanjanja materijala, imate i simulaciju celokupne kinematike mašine, sa detekcijom kolizija.

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

Digital Twin

Kreiranje virtuelnog modela za bilo koji projekat, vašu proizvodnu halu u cilju sveobuhvatnog pregleda, definisanja i praćenja procesa održavanja i tehničkih unapređenja - na savremenoj 3DExperience platformi..

3DExperience >

Solfins usluge - MKE i CFD simulacije

proračuni i optimizacija vaših projekata

Odoo image and text block

Solfins usluge za simulacije

Solfins inženjering standardno vrši sveobuhvatne simulacije, kako svojih projekata za klijente sa inostranog i domaćeg tržišta, tako i uslužno za proveru, potvrdu i dalju optimizaciju projekata naših klijenata.

Uradili smo različite tipove simulacija u desetinama projekata od kojih neke možete pogledati i na našem sajtu.

Takođe, uz isporučene softvere za simulacije izvršili smo i kompletnu obuku korisnika na njihovim primerima bez obzira na proizvod - sudovi pod pritiskom, hlađenje elektronike, građevinske konstrukcije i fasade..

Solfins simulacije >