Simulia 3DEXPERIENCE

Simulacija proizvoda, prirode i života

Smanjite broj fizičkih prototipova

 
 

Zašto virtuelno testiranje?

Kao sastavni deo Dassault Systemes 3DEXPERIENCE platforme, a baziranoj na revolucionalrnoj Abaqus tehnologiji, Simulia aplikacije ubrzavaju proces ocenjivanja performansi, pouzdanosti i bezbednosti materijala i proizvoda bez potrebe da se kreiraju fizički prototipovi.Kontaktirajte nas >