Planiranje proizvodnog procesa

proizvodni i materijalni resursi

Kako biste ostvarili planiranje i praćenje proizvodnje ponekad je potrebno razložiti svaki deo koji se proizvodi na tehnološke ili proizvodne operacije. Tek tada imate elemente da znate u svakom trenutku gde vam se nalazi projekat, celokupna proizvodnja ili da pouzdano znate cenu proizvoda.

 
 

Definisanje pripremnih radnji

Svi resursi, pripremci, rezni i merni alat se definišu u ovoj Delmia 3DEXPERIENCE aplikaciji - Manufacturing Item Definition i na osnovu toga se pravi raspored i plan izvršavanja.

Sve to može u 3D i/ili tabelarno


Kontaktirajte nas >

 
 

Definisanje operacija, alternativa i sekvence izvršavanja


Zajedno sa strukturom informacija iz Catia 3D CAD softvera (EBOM sastavnica) dopunjena specifikacija sadrži materijalne i proizvodne resurse i predstavlja tehnološku ili proizvodnu sastavnicu koja u sebi sadrži sve informacije i dokumentaciju potrebnu da planirate, nabavite, proizvedete i pratite proizvodnju, odnosno da napravite proizvod u budžetu, roku i očekivanom kvalitetu (MBOM sastavnica).

Takođe uključen je u gantogram proizodnog procesa tako da isplanirate sekvencu izvršavanja i da izvršite korekcije u odnosu na poremećajne faktore.


Kontaktirajte nas >

 
 

Dodeljivanje resursa


Zajedno sa strukturom informacija iz 3D CAD softvera (CATIA, SolidWorks...) dopunjena specifikacija sadrži materijalne i proizvodne resurse i predstavlja tehnološku ili proizvodnu sastavnicu koja u sebi sadrži sve informacije i dokumentaciju potrebnu da planirate, nabavite, proizvedete i pratite proizvodnju, odnosno da napravite proizvod u budžetu, roku i očekivanom kvalitetu.

Takođe uključen je u gantogram proizvodnog procesa tako da možete da lako modifikujete spram poremećajnih faktora.


Kontaktirajte nas > 

 
 

Zadovoljenje propisanih zahteva

Imate specifične zahteve vezane za neku karakteristiku dela: otvor, dimenziju ili toleranciju... Osigurajte propagiranje izmena i zadovoljenje zahteva kupaca kroz sve faze propisivanja tehnologije sa Requirement management aplikacijom.Kontaktirajte nas > 

 
 

Radne i operativne instrukcije


Zajedno sa strukturom informacija iz Catia 3D CAD softvera (EBOM sastavnica) dopunjena specifikacija sadrži materijalne i proizvodne resurse i predstavlja tehnološku ili proizvodnu sastavnicu koja u sebi sadrži sve informacije i dokumentaciju potrebnu da planirate, nabavite, proizvedete i pratite proizvodnju, odnosno da napravite proizvod u budžetu, roku i očekivanom kvalitetu.

Takođe uključen je gantogram proizvodnog procesa tako da možete da lako pregledate i korigujete sve faktore.Kontaktirajte nas > 

 
 

Simulacija procesa mašinske obrade


Kompletno definisan proces sa sve NC kodovima, dokumentacijom, resursima može biti simuliran u realnom vremenu i tek na osnovu validacije pušten u proizvodnju.

Virtuelan kompletan proizvodni pogon.

Aplikacija poseduje Gantogram proizodnog procesa tako da možete da lako izvršite poremećajne faktore.Kontaktirajte nas > 

 
 

Simulacija procesa montaže


Pripremate proizvodnju novog artikla? Simulirajte kompletan proces, normirajte svaku operaciju i potrebne resurse tako da iz prve lansirate u proizvodnju kako treba.Kontaktirajte nas > 

Forme izveštaja za proizvodni pogon


Informacije za proizvodnju mogu biti digitalne u vidu kontrolih tabli (dashboard) kao i u papirnom formatu prilagođene kupcima.

Na osnovu definisanog procesnog plana imate automatski svu dokumentaciju formulisanu, imenovanu i na lokaciji dostupnoj proizvodnji da može da dalje prati operativno izvršavanje u ERP sistemu.Kontaktirajte nas >