DELMIA Digital Manufacturing

 
 

Planiranje proizvodnog procesa

proizvodni i materijalni resursi

Kako biste ostvarili planiranje i praćenje proizvodnje ponekad je potrebno razložiti svaki deo koji se proizvodi na tehnološke ili proizvodne operacije. Tek tada imate elemente da znate u svakom trenutku gde vam se nalazi projekat, celokupna proizvodnja ili da pouzdano znate cenu proizvoda.

Tok kreiranja plana (šematski prikaz ispod)

Odabrati sve potrebne specifikacije i zahteve (šta treba proizvesti)

Odabrati sirovine

Kreirati "MBOM - Manufacturing Bill Of Materials" (listu svega potrebnog za proizvodnju)

*opciono konstruisati pomoćni alat i pribor

Definisati tehnološke operacije

Definisati upravljački program za CNC mašine

Odabrati radne instrukcije


Odoo CMS - a big picture
 
 

Definisanje pripremnih radnji

Svi resursi, pripremci, rezni i merni alat se definišu u ovoj Delmia 3DEXPERIENCE aplikaciji - Manufacturing Item Definition i na osnovu toga se pravi raspored i plan izvršavanja.

Sve to može u 3D i/ili tabelarno


Kontaktirajte nas >

 
 

Definisanje operacija, alternativa i sekvence izvršavanja


Zajedno sa strukturom informacija iz Catia 3D CAD softvera (EBOM sastavnica) dopunjena specifikacija sadrži materijalne i proizvodne resurse i predstavlja tehnološku ili proizvodnu sastavnicu koja u sebi sadrži sve informacije i dokumentaciju potrebnu da planirate, nabavite, proizvedete i pratite proizvodnju, odnosno da napravite proizvod u budžetu, roku i očekivanom kvalitetu (MBOM sastavnica).

Takođe uključen je u gantogram proizodnog procesa tako da isplanirate sekvencu izvršavanja i da izvršite korekcije u odnosu na poremećajne faktore.


Kontaktirajte nas >

 
 

Dodeljivanje resursa


Zajedno sa strukturom informacija iz 3D CAD softvera (CATIA, SolidWorks...) dopunjena specifikacija sadrži dodatne alate i pribore koji su potrebni da bi se deo proizveo. Najprirodnije je da tehnolog koji definiše NC program za mašinu definiše i samu tehnološku operaciju za praćenje izvršavanja.


Kontaktirajte nas > 

 
 

Zadovoljenje propisanih zahteva

Imate specifične zahteve vezane za neku karakteristiku dela: otvor, dimenziju ili toleranciju... Osigurajte propagiranje izmena i zadovoljenje zahteva kupaca kroz sve faze propisivanja tehnologije sa Requirement management aplikacijom.Kontaktirajte nas > 

 
 

Radne i operativne instrukcije


Definisanje radnih instrukcija za bilo koju tehnološku operaciju. Mašinska obrada, montaža, vizuelna inspekcija, provera na CMM mašini...
Kontaktirajte nas > 

 
 

Simulacija procesa mašinske obrade


Kompletno definisan proces sa sve NC kodovima, dokumentacijom, resursima može biti simuliran u realnom vremenu i tek na osnovu validacije pušten u proizvodnju.

Virtuelan kompletan proizvodni pogon.


Kontaktirajte nas > 

 
 

Simulacija procesa montaže


Pripremate proizvodnju novog artikla? Simulirajte kompletan proces, normirajte svaku operaciju i potrebne resurse tako da iz prve lansirate u proizvodnju kako treba.Kontaktirajte nas > 

 
 

3D Lean - aplikacija u saglasnosti sa LEAN standarnom proizvodnje

Vaš jutarnji petominutni sastanak može da se kompletno izvede u proizvodnji bez papirića i notesa. sve informacije zabeležite na monitoru osetljivom na dodir pomoću Delmia 3D Lean aplikacije,

definišite sastanak, verifikujte ko je prisutan, dodelite ljudima radne zadatke, uočite incidente i neusaglašenosti, dodelite operativne instrukcije...Kontaktirajte nas > 

 
 

MFN - Manufactured Items Manager

Aplikacija koja je dostupna samo na on premise instalaciji 3DEXPERIENCE platforme i omogućava definiciju MBOM-a (proizvodne/tehnološke sastavnice) u lakom web interfejsu.

Ključne karakteristike:

  • Export MBOM u MES sisteme

  • Lako kreiranje MBOM-a od nule ili od postojeće strukture proizvoda/sklopa iz 3D CAD-a.

  • Definisanje make/buy, alternativa, zamena i proizvodnih delova i sklopova (koji se često razlikuju od CAD strukture proizvoda)


Kontaktirajte nas > 

Forme izveštaja za proizvodni pogon i praćenje


Informacije za proizvodnju mogu biti digitalne u vidu kontrolih tabli (dashboard) kao i u papirnom formatu prilagođene kupcima.

Na osnovu definisanog procesnog plana imate automatski svu dokumentaciju formulisanu, imenovanu i na lokaciji dostupnoj proizvodnji da može da dalje prati operativno izvršavanje ručno ili u ERP/MES sistemima.Kontaktirajte nas > 

 
 

Vizija uživo - 3DEXPERIENCE Platform Live Demonstration


Uživo demnostracija mogućnosti DELMIA aplikacijaKontaktirajte nas >