Upravljanje dokumentacijom

Document management

Svaki proizvod čini njegova dokumentacija. Dokumentacija može biti 2D i 3D model, ugovor, tehnološka šema, elektro šema, layout ili dispozicija na papiru, fotografija, ponude i komercijalne informacije, korespodencija...

Svaki tip dokumenta zahteva centralizovano čuvanje, upravljanje i praćenje jer u suprotnom je veliki rizik od stvaranja grešaka, mešanja verzija kao i gubljenja dokumentacije. Svaki dokument tokom životnog ciklusa ima različit status (u radu, odobren, arhiviran...)

3DEXPERIENCE platforma upravlja mnoštvom tipova dokumentacije i omogućava interaktivno praćenje i kolaboraciju između raznorodnih disciplina u kompaniji. Prodajnom timu trebaju tehničke informacije, postprodaji prodajne i tehničke informacije, inženjeringu ulazni zahtevi kupca...


 
 

Organizacija i navigacija kroz projektnu dokumentaciju

Svi smo navikli da organizujemo dokumentaciju kroz foldere. Koliko puta vam se desilo da jedan isti dokument mora ili treba da se nađe na više mesta u više foldera. Da li ste ga onda jednostavno iskopirali na više mesta?

Zamislite da u CAD softveru uradite SAVE i da dokument bude automatski snimljen, bez potrebe da ga svrstate u bilo kakav folder i da postoji način da ga lako nađete kada vam je potreban. Ako želite foldere, takozvani "Bookmarkeri" su na platformi najbliža definicija foldera. Lepota je što možete deliti strukturu foldera (bookmarkera) sa drugim članovima tima ali možete imati samo vašu strukturu koja je prilagođena vama, dok drugi imaju svoje strukture! Jedan dokument, model, crtež može da se nađe u neograničenom broju foldera ili bookmarkera a njegovom izmenom se ažurira na svim mestima.

 
 

Sigurnost i definisanje pristupa vašoj dokumentaciji

Kolaborativni prostor (Collaborative Space) je lokacija ili baza podataka u okviru koje se skladištu sva potrebna dokumentacija za vašu firmu, deo firme ili čak dokumentacija vezana za jedan projekat ili jednog klijenta. Na ovaj način lako možemo definisati prava pristupa po princupu:

1. mogu samo da vidim informacije - Contributors

2. Mogu da vidim i dodajem

3. Mogu da administriram i brišem

 
 

Praćenje izmena kroz statuse i revizije dokumenata


Praćenje revizija, pregled izmena kroz stablo i grananje rešenja. Definisanje statusa dokumentacije, zaključavanje, odobravanje i lansiranje dokumentacije...

 
 

Poređenje i traženje razlika


Zamislite da imate više varijanti vašeg proizvoda, koji se kroz revizije i vreme menjao. Pogledajte kako lako možemo porediti dva različita proizvoda ili dve verzije istog!

 
 

3DEXPERIENCE upravljanje MS Office dokumentima

Korisnici Office aplikacija ne moraju da se navikavaju na neki novi softver već nastavljaju rad u njima poznatom okruženju a informacije se čuvaju centralizovano i klasifikovano.

 
 

Klasifikacija dokumentacije

Veće kompanije praktikuju da se dokumentacija klasifikuje po tipovima i da se samo određeni tipovi odobravaju na upotrebu korisnicima.

Primer: Klasi "Ugovori" može samo da pristupi komercijalni tim tako da ukoliko dođe do izmene forme ugovora ažurira se na jednom mestu i automatski se propagiraju izmene.


Poređenje i analiza revizija

U Catia okruženju možemo uporediti dve revizije i ne samo da vidimo razlike u geometriji već interaktivno u boji i strukturi stabla.

 
 

 


Duplikacija

Kada treba brzo da kreiramo potpuno novu komponentu (novi serijski broj) na osnovu postojeće a da nemaju međusobne veze, vršimo duplikaciju. Interaktivno u Catia 3DEXPERIENCE okruženju možemo da izaberemo koje delove strukture dupliciramo a koje postojeće zadržavamo.

 
 

 


Evolucija

Serijski broj je novi, komponenta zadržava reference sa postojećim komponentama i standardnim delovima ali predstavlja unapređenu varijantu sličnog proizvoda.

Rute odobravanja

Svaki dokument može da ima sopstveni put odobravanja i menjanja statusa u platformi. Može da bude veoma jednostavna ruta do veoma komplikovana sa više nivoa odobravanja dokumenta.

Odoo text and image block
 
 

Tok rada korisnika

Ovako izgleda tok rada gde korisnik vidi sve svoje aktivnosti koje treba da uradi, izvršava ih i menja status dokumenta.


Zatraži konsultaciju