Upravljanje varijantama proizvoda

Variant & configuration management

Odoo image and text block
 
 

Prodajni konfigurator

Configure To Order, Engineer To Order

Tabelarni i 3D konfigurator proizvoda omogućavaju da na nekoliko klikova dođete do personalizovane varijante proizvoda za određenog kupca. Mogu je koristiti komercijalne ali i inženjerske funkcije u kompaniji.

Kompletna sastavnica sa svim specifikacijama te varijante je dostupna u 3DEXPERIENCE platformi za dalju organizaciju nabavke i proizvodnje.

Vaš kupac ima u nekoliko klikova specifikaciju odabranog proizvoda a vi jasno zabeležen odabir kupca kao potvrdu za dalji proces prodaje i proizvodnje.


Kontaktirajte nas >

 
 

Portfolio proizvoda kompanije

Transparentan proizvodni program kompanije sa uvezanim artiklima i izvedbama proizvoda za razne situacije, tržišta...

Tabelarni i grafički prikaz sa integrisanim 3D pregledačem osigurava da i ne-tehničke osobe koriste lako ovu aplikaciju.

Odoo text and image block

Arhitektura proizvoda

Šta želite od vašeg proizvoda? Koji cilj i funkciju?

Alocirajte koje fizičke i logičke komponente treba da ima vaš proizvod i upravljajte razvojem na strukturan i bezbedan način. 150% BOM

Koristite Product Architect aplikaciju na 3DEXPERIENCE platformi


Prodajni konfigurator

zabeležite želje kupaca i odmah konfigurišite proizvod za njih

Portfolio proizvoda

hijerarhijski i grafički pregled kompletnog portfolija kompanije

Arhitektura proizvoda

konkretna varijanta proizvoda sa svim opcijama: sastavnica, efektivnost, verzija, revizija...

Odoo CMS - a big picture
Odoo text and image block

Konfiguracione opcije

Logika iza vašeg proizvoda može biti uneta u platformu tako da prilikom odabira novih varijanti i konfiguracija osigurate da uzročno-posledične komponente budu pravilno raspoređene.

Primer iz automobilske industrije: proizvodimo automobil ali za američko tržište kontrolna tabla sa ANSI standardom, za englesko tržište upravljački podsistem sa desne strane... 

Odoo text and image block

Matrična pravila

Definišite kompatibilnost i međusobnu povezanost konfiguracionih opcija. Takođe postavite podrazumevane (default) vrednosti koje svaka konfiguracija mora da ima...

Primer iz automobilske industrije: Ako izaberem auto sive boje da i branici budu u istoj boji.

Primer za mobilni telefon: Ako izaberem displej veličine 6inča, kapacitet baterije mora da bude 32h i više...

Primer ambalaže: Plastična boca 1L za mleko mora da ima standardno grlo sa navojem i adekvatan plastični zatvarač. Ukoliko biramo staklenu bocu imamo opciju za alumnijumski zatvarač...

Tražite rešenje za povećanje profita iz svojih proizvoda?