Upravljanje varijantama proizvoda

Variant & configuration management

Odoo image and text block
 
 

Portfolio management

Strateško definisanje portfolija proizvoda kroz životni ciklus kompanije

Definišite šta je dostupno za prodaju, nadogradnju proizvoda, evoluciju proizvoda

Lako poređenje portfolija radi uočavanja promena kroz vremeKontaktirajte nas >

 
 

Prodajni konfigurator

Configure To Order, Engineer To Order

Tabelarni i 3D konfigurator proizvoda omogućavaju da na nekoliko klikova dođete do personalizovane varijante proizvoda za određenog kupca. Mogu je koristiti komercijalne ali i inženjerske funkcije u kompaniji.

Kompletna sastavnica sa svim specifikacijama te varijante je dostupna u 3DEXPERIENCE platformi za dalju organizaciju nabavke i proizvodnje.

Vaš kupac ima u nekoliko klikova specifikaciju odabranog proizvoda a vi jasno zabeležen odabir kupca kao potvrdu za dalji proces prodaje i proizvodnje.


Kontaktirajte nas >

 
 

Portfolio proizvoda kompanije

Transparentan proizvodni program kompanije sa uvezanim artiklima i izvedbama proizvoda za razne situacije, tržišta...

Tabelarni i grafički prikaz sa integrisanim 3D pregledačem osigurava da i ne-tehničke osobe koriste lako ovu aplikaciju.

Odoo text and image block

Arhitektura proizvoda

Šta želite od vašeg proizvoda? Koji cilj i funkciju?

Alocirajte koje fizičke i logičke komponente treba da ima vaš proizvod i upravljajte razvojem na strukturan i bezbedan način. 150% BOM

Koristite Product Architect aplikaciju na 3DEXPERIENCE platformi


Prodajni konfigurator

zabeležite želje kupaca i odmah konfigurišite proizvod za njih

Portfolio proizvoda

hijerarhijski i grafički pregled kompletnog portfolija kompanije

Arhitektura proizvoda

konkretna varijanta proizvoda sa svim opcijama: sastavnica, efektivnost, verzija, revizija...

Odoo CMS - a big picture
Odoo text and image block

Konfiguracione opcije

Logika iza vašeg proizvoda može biti uneta u platformu tako da prilikom odabira novih varijanti i konfiguracija osigurate da uzročno-posledične komponente budu pravilno raspoređene.

Primer iz automobilske industrije: proizvodimo automobil ali za američko tržište kontrolna tabla sa ANSI standardom, za englesko tržište upravljački podsistem sa desne strane... 

Odoo text and image block

Matrična pravila

Definišite kompatibilnost i međusobnu povezanost konfiguracionih opcija. Takođe postavite podrazumevane (default) vrednosti koje svaka konfiguracija mora da ima...

Primer iz automobilske industrije: Ako izaberem auto sive boje da i branici budu u istoj boji.

Primer za mobilni telefon: Ako izaberem displej veličine 6inča, kapacitet baterije mora da bude 32h i više...

Primer ambalaže: Plastična boca 1L za mleko mora da ima standardno grlo sa navojem i adekvatan plastični zatvarač. Ukoliko biramo staklenu bocu imamo opciju za alumnijumski zatvarač...

Tražite rešenje za povećanje profita iz svojih proizvoda?