Upravljanje sastavnicama artikala

Razne liste uvezane sa 3D podacima

EBOM - Engineering Bill Of Material - inženjerska sastavnica odn inženjerska definicija strukture proizvoda

MBOM - Manufacturing Bill Of Material - Sastavnica koja proširuje inženjersku definiciju proizvoda na proizvodnu. Uključuje potrošne materijale potrebne za proizvodnju, reorganizuje strukturu proizvoda u "tehnologičnu" spram uslova proizvodnje/montaže.

BOP - Bill OF Process - Procesna sastavnica koja proširuje EBOM i MBOM za resurse, materijale, lokaciju, tehnološke operacije, planska vremena izrade...

 
 

Upravljanje sastavnicama - EBOM

SVAKI PROIZVOD JE LISTA

Uspešan razvoj proizvoda u današnjem svetu je uslovljen ispunjavanjem svakog zahteva kupca. Kupci stalno menjaju zahteve zbog poslovne agilnosti kako bi se iskoristile sve poslovne prilike. sve ovo se zahteva u rekordnom vremenskom roku i što brže idete teže je promeniti praac i isporučiti proizvod na vreme.

Ako imamo multi-disciplinarne timove: elektro, mašinske, mehatronske i softverske inženjere i svako od njih razvija isti proizvod ali zasebno formira njegovu strukturu po sopstvenoj definiciji (zavisno od discipline kojoj pripada) greške su neizbežne a samim tim i povećanje cene i odlaganje rokova.

Vi kao inženjer (Product Engineer) pokušavate da održite ažurnu strukturu proizvoda i vezane specifikacije ali održavanje ovih informacija je dugotrajan proces sklon greškama i taman ste završili ažuriranje imate nove podatke ili izmene... Dodatno na sve navedeno u kompanijama postoje napori da se koristi optimalan broj delova i da se ne dupliraju delovi kako bi se redukovala cena tako da morate da poredite artikle i njihove proizvodne karakteristike kako bi doneli odluku.

Aplikacija za upravljanje sastavnicama na 3DEXPERIENCE platformi upravo isporučuje ono što vam treba. Omogućava da postoji centralizovana struktura proizvoda i artikala za bilo koju inženjersku disciplinu tako da svi rade na ažurnom i istom izvoru informacija. Opcije za poređenje, make or buy analizu, grafički prikaz i upravljanje artiklima omogućavaju da maksimalno iskoristite postojeću intelektualnu svojinu, ne duplirate artikle i održavate cenu proizvoda.

Ključne karakterisktike:

 • 2D i 3D prikaz artikala

 • Moćna pretraga za različite izvore podataka

 • Redukovana mogućnost greške kroz odabir samo odobrenih i validiranih komponenti

 • Mogućnost kreiranja sastavnica artikala:

  • Tabelarni i Grafički hijerarhijski prikaz artikala

  • Ručno (kreiranjem novih i/ili dodavanjem postojećih artikala)

  • Kopiranjem i izmenom postojećih sastavnica

  • Sinhronizacijiom sa 3DCAD strukturom

  • Uvozom iz MS Excel-a

 • Lako povezivanje novih artikala sa postojećim iz arhive

 • Podnošenje zahteva, izvršavanje i upravljanje izmenama

 • Mogućnost povezivanja artikla sa bilo kojim relevantnim tipom specifikacije iz baze (word, pdf, AutoCAD, Inventor...)

 • Podrška odlučivanju kroz hijerarhijski 3D prikaz sastavnice artikala (veoma korisno u mašinogradnji)

 • Osnov za integraciju sa sistemom za upravljanje proizvodnjom.

 • Poređenje sastavnica i izveštaji po raznim kriterijumima i hijerarhijskim nivoima

 • Make / Buy analiza

 
 

EBOM menadžment - primer

Proizvod se stvara u 3D CAD softveru pa je najlakše je ažurirati specifikacije artikala u sastavnici proizvoda kroz bi-direkcionu integraciju sa 3DCAD softverom tako da sastavnica u CAD softveru i web platformi bude sinhronizovana i ažurna.

Kontaktirajte nas>

Integrisan 2D/3D pregledač

nije vam jasno? aktivirjte pregledač

Moćna pretraga

ne kreirajte, već tražite nešto već kreirano

Tabelarni i grafički prikaz

kako kome odgovara, tabela ili hijerarhijska grafika

Make/Buy

Nabaviti ili praviti pitanje je sad

Referentna dokumenta

povežite dodatna dokumenta koja opisuju artikal a nisu specifikacija