Upravljanje neusaglašenostima (problemima)

Issue management

Tokom životnog ciklusa proizvoda dešavaju se razni defekti, reklamacije ili problemi u realizaciji. Aplikacija Issue management na 3DEXPERIENCE platformi vrši upravljanje nad tim informacijama i omogućava efikasno dodeljivanje i rešavanje svih izazova koji se dešavaju u životnom ciklusu proizvoda. 


Kako ide proces:

Prijavi problem

prvi korak je priznavanje da imate problem

Sa čim je vezan

povežite problem sa artiklom u Drugom koraku 

Dodeli na rešavanje

dodelite relevantnom kolegi na rešavanje i pratite razradu

Implementiraj rešenje

odobrite ponuđeno rešenje i implementirajte u vezani artikal

 
 

3D Issue review & management

Veoma lak način za prijavljivanje problema i efikasno razrešenje. Dostupno i sa mobilnih uređaja

Koristeći "Issue Management" podsistem kod prijave nove neusaglašenosti možete izabrati različit tip već definisanih kategorija problema i opisati šta je problem koji treba rešiti.

Dodeliti odgovarajući prioritet razrešenja i datume početka i željenog rezrešenja.

Eventualno predložiti rešenje ukoliko imate ideju ali nije na vama da odobrite.

i to je to...

Veoma lako i efikasno zabeležite izazov sa kojim ste se susreli i dodelite kolegama na rešavanje.

Kontakt >

Odoo text and image block

Korisnička kontrolna tabla (dashboard)

Svi korisnici 3DEXPERIENCE platforme imaju pristup aplikaciji za upravljanje neusaglašenostima i mogućnost da informacije prikažu interaktivno kako tabelarno tako i grafički

Kontaktirajte nas >

 
 

Issue inteligence

Imate puno neusaglašenosti na artiklima i od šume treba da obratite pažnju na nekolicinu? Posebna aplikacija omogućava analitiku i podršku odlučivanju na osnovu velikog broja neusaglašenosti.


Kada imate godine rada, rešenih problema i korisničkih reklamacija zabeležene u platformi možete da interaktivno analizirate trendove i da veoma precizno utvrdite korene svakog problema kako bi ih izbegli u budućim verzijama proizvoda