SOLIDWORKS
Flow Simulation

Simulacija strujanja tečnosti i gasova u tehničkim sistemima

Reference >>

Moćno CFD rešenje za sve tipove simulacija ponašanja fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation je softver za CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaciju strujanja fluida i termalnih pojava. Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava određivanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmene toplote, grejanja i hlađenja, sila usled dejstva fluida i mnogih drugih parametara.

SOLIDWORKS Flow simulation sadrži i dva sub-modula HVAC simulacije (optimizacija grejanja, ventilacije i klimatizacije u građevinskim objektima) i Hlađenje električnih i elektronskih uređaja.

 
 

Svake godine nove funkcionalnosti u softveru!

uz svako ažuriranje softvera dobijate sve moćnije alate za simulacije

 
 

Verzija softvera 2019

 
 

Verzija softvera 2021

 
 

Verzija softvera 2022

Osnovne funkcionalnosti

Rad sa različitim tipovima fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation podržava različite tipove fluida: od vazduha, vode, tečnih hemijskih supstanci i gasova pa sve do nenjutnovskih fluida kao što su sokovi, sladoled, med, istopljena plastika, pasta za zube, krv...

 
 

Razmena i prenos toplote

SOLIDWORKS Flow Simulation vrši određivanje razmene toplote zračenjem između tela sa visokim temperaturama, kao i određivanje uticaja solarnog zračenja. Analiza prenosa toplote između fluida vrši se kondukcijom, konvekcijom i zračenjem.

 
 

Strujanje fluida kod rotacionih elemenata

Omogućava analizu strujanja fluida u rotacionim elemenatima u cilju simuliranja ponašanja fluida pri složenim rotacionim kretanjima unutar turbina (npr. pumpi i elisa).

 
 

Unutrašnje strujanje fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation vrši analizu unutrašnjeg strujanja tečnosti i gasova kroz ventile, regulatore, ventilacione sisteme i druge elemente.

Varijabilan protok fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation vrši analizu strujanja fluida čiji protok nije vremenski konstantan.

 
 

Napredne simulacije ponašanja fluida

Kako će se vaša ambalaža ponašati u realnim uslovima i različitim scenarijima? 

 
 

Korišćenje Flow Simulation softvera za "spoljašnja strujanja"

SolidWorks CFD simulacije mogu se koristiti kao jednostavan alat za proveru koncepta i dizajna svih tipova plovila i letelica, naročito za kvadrikoptere, dronove, UAV, itd. 

Flow Simulation za UAV i druge letelice >

Odoo image and text block

HVAC modul

Strujanje fluida u prostoru

Primenom HVAC modula ostvaruje se optimizacija grejanja, ventilacije i klimatizacije u građevinskim objektima.

Korišćenjem naprednih alata vrši se određivanje faktora koji se odnose na komfor ljudi u projektovanim objektima u zavisnosti od rasporeda postojećih izvora toplote, ventilacionih kanala, izolacije, sunčeve svetlosti...

Odoo image and text block

Electronic Cooling

Hlađenje električnih i elektronskih instalacija i uređaja

Omogućava ispravnu konstrukciju svih električnih i elektronskih uređaja kroz određivanje temperaturnog polja i simulaciju strujanja vazduha.

Korišćenjem ovog simulacionog paketa, moguće je odrediti pravilan raspored i površinu ventilacionih otvora, dimenzionisanje pasivih hladnjaka i definisanje karakteristika i položaj ventilatora za aktivno hlađenje. Podržani i specifični elementi kao što su „Heat pipes“, različiti čipovi i rezistori, štampane ploče itd.

 
 

VIDEO: Primer CFD simulacija za analizu hlađenja elektronike

.

Matrica funkcionalnosti

SolidWorks Flow softverski paketi

SOLIDWORKS Flow Simulation paketi

SOLIDWORKS Flow Simulation

Osnovni SOLIDWORKS Flow Simulation paket poseduje alate za analizu strujanja tečnosti i gasova u tehničkim sistemima
 • Analiza strujanja fluida
 • Strujanje fluida kod rotacionih elemenata
 • Upoređivanje podataka između različitih simulacionih studija
 • Post procesiranje podataka
 • Mogućnost kreiranja izveštaja 
 • Simulacija prenosa toplote pri strujanju fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC modul

Sadrži ključne alate osnovnog Flow Simulation paketa, kao i napredne alate za analizu strujanja fluida u prostorijama
 •  Određivanje termičkih parametara komfora na osnovu simulacionih rezultata

 • Napredna simulacija prenosa toplote zračenjem
 • Mogućnost simulacije kondenzacije, isparavanja
  i određivanja koncentracije čestica u fluidu

 • Proširena biblioteka i za osnovne simulacije
  strujanja i za HVAC simulacije strujanja fluida

SOLIDWORKS Flow Sim. Electronic Cooling 

Sadrži ključne alate osnovnog Flow Simulation paketa, kao i napredne alate za analizu strujanja fluida u elektronskim i električnim instalacijama
 • Simulacija zagrevanja električnih i elektronskih komponenti na osnovu Džulovog zakona (Joule/Ohmic heating)

 • Simulacija zagrevanja PCB pločica i čipova, odvođenje toplote pomoću "Heat Pipe" cevi
 • Prilagođeni i alati i radno okruženje 
 • Proširena biblioteka za simulacije strujanja u električnim i elektronskim instalacijama

Tražite prezentaciju, ponudu ili uslugu za SolidWorks FLOW SIMULATION softver!

Želiš da postaneš napredan korisnik?

Odoo image and text block

Iskoristite Solfins iskustvo sa svim tipovima simulacija da lako i brzo uključite virtuelna testiranja u svoje procese rada

Solfins je nastao kao inženjerska kompanija i za sva rešenja koja imamo u ponudi zapravo smo prvi korisnici u Srbiji.

Simulacije su samo jedno od rešenja koja koristimo da isporučimo svoje projekte brzo i tačno, sa detaljnim proračunima i virtuelno testiranim scenarijima iz realnog okruženja.

Shodno tome, implementacija bilo kog rešenja za simulacije kod vas u firmi, u vašim procesima, bilo da govorimo o FEA ili CFD simulacijama, zaživeće vrlo brzo jer bi isporuka rešenja podrazumevala i implementaciju modula koje ćete vi najviše koristiti za svoje projekte, kao i obuku svih korisnika od strane naših inženjera koji ta ista rešenja svakodnevno koriste u radu.

Odoo image and text block

Prijavi se za Solfins obuku već danas!

Sertifikovani Solfins predavači pobrinuće se da stekneš nova industrijski relevantna znanja i veštine u SOLIDWORKS Flow SImulation softveru. Rezerviši svoje mesto već danas i unapredi svoju karijeru.


Rezerviši svoje mesto >>