SOLIDWORKS
Flow Simulation

Simulacija strujanja tečnosti i gasova u tehničkim sistemima 

Reference >>

Napredno CFD rešenje 

SOLIDWORKS Flow Simulation je softver za CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaciju strujanja fluida i termalnih pojava. Tretira unutrašnja ili spoljašnja strujanja tečnosti i gasova na visokim i niskim brzinama. Simulacija omogućava određivanje padova pritisaka, uticaja pritiska fluida, brzine strujanja, razmene toplote, grejanja i hlađenja, sila usled dejstva fluida i mnogih drugih parametara.

SOLIDWORKS Flow simulation sadrži i dva sub-modula HVAC simulacije (optimizacija grejanja, ventilacije i klimatizacije u građevinskim objektima) i Hlađenje električnih i elektronskih uređaja.

 
 

Osnovne funkcionalnosti

Razmena i prenos toplote

SOLIDWORKS Flow Simulation vrši određivanje razmene toplote zračenjem između tela sa visokim temperaturama, kao i određivanje uticaja solarnog zračenja. Analiza prenosa toplote između fluida vrši se kondukcijom, konvekcijom i zračenjem.

Unutrašnje strujanje tečnosti

SOLIDWORKS Flow Simulation vrši analizu unutrašnjeg strujanja tečnosti i gasova kroz ventile, regulatore, ventilacione sisteme i druge elemente.

Strujanje fluida kod rotacionih elemenata

Omogućava analizu strujanja fluida u rotacionim elemenatima u cilju simuliranja ponašanja fluida pri složenim rotacionim kretanjima unutar turbina (npr. pumpi i elisa).

Varijabilan protok fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation vrši analizu strujanja fluida čiji protok nije vremenski konstantan.

Rad sa različitim tipovima fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation podržava različite tipove fluida: od vazduha, vode, tečnih hemijskih supstanci i gasova pa sve do nenjutnovskih fluida kao što su sokovi, sladoled, med, istopljena plastika, pasta za zube, krv...

 
 

Napredne simulacije ponašanja fluida

Kako će se vaša ambalaža ponašati u realnim uslovima i različitim scenarijima? 

Odoo image and text block

HVAC modul

Strujanje fluida u prostoru

Primenom HVAC modula ostvaruje se optimizacija grejanja, ventilacije i klimatizacije u građevinskim objektima.

Korišćenjem naprednih alata vrši se određivanje faktora koji se odnose na komfor ljudi u projektovanim objektima u zavisnosti od rasporeda postojećih izvora toplote, ventilacionih kanala, izolacije, sunčeve svetlosti...

Odoo image and text block

Electronic Cooling

Hlađenje električnih i elektronskih instalacija i uređaja

Omogućava ispravnu konstrukciju svih električnih i elektronskih uređaja kroz određivanje temperaturnog polja i simulaciju strujanja vazduha.

Korišćenjem ovog simulacionog paketa, moguće je odrediti pravilan raspored i površinu ventilacionih otvora, dimenzionisanje pasivih hladnjaka i definisanje karakteristika i položaj ventilatora za aktivno hlađenje. Podržani i specifični elementi kao što su „Heat pipes“, različiti čipovi i rezistori, štampane ploče itd.

Matrica funkcionalnosti

SolidWorks Flow softverski paketi

SOLIDWORKS Flow Simulation paketi

SOLIDWORKS Flow Simulation

Osnovni SOLIDWORKS Flow Simulation paket poseduje alate za analizu strujanja tečnosti i gasova u tehničkim sistemima
 • Analiza strujanja fluida
 • Strujanje fluida kod rotacionih elemenata
 • Upoređivanje podataka između različitih simulacionih studija
 • Post procesiranje podataka
 • Mogućnost kreiranja izveštaja 
 • Simulacija prenosa toplote pri strujanju fluida

SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC modul

Sadrži sve što i osnovni SOLIDWORKS Flow Simulation paket, kao i napredne alate za analizu strujanja fluida u prostorijama
 •  Određivanje termičkih parametara komfora na osnovu simulacionih rezultata

 • Napredna simulacija prenosa toplote zračenjem
 • Mogućnost simulacije kondenzacije, isparavanja
  i određivanja koncentracije čestica u fluidu

 • Proširena biblioteka i za osnovne simulacije
  strujanja i za HVAC simulacije strujanja fluida

SOLIDWORKS Flow Sim. Electronic Cooling 

Sadrži sve što i osnovni Flow Simulation paket, kao i napredne alate za analizu strujanja fluida u elektronskim i električnim instalacijama
 • Simulacija zagrevanja električnih i elektronskih komponenti na osnovu Džulovog zakona (Joule/Ohmic heating)

 • Simulacija zagrevanja PCB pločica i čipova, odvođenje toplote pomoću "Heat Pipe" cevi
 • Prilagođeni i alati i radno okruženje 
 • Proširena biblioteka za simulacije strujanja u električnim i elektronskim instalacijama

Znate šta vam je potrebno?

Popunite upitnik za cene SolidWorks flow paketa

Zatraži ponudu >>

Želiš da postaneš napredan korisnik?

Odoo image and text block

Prijavi se za Solfins obuku već danas!

Sertifikovani Solfins predavači pobrinuće se da stekneš nova industrijski relevantna znanja i veštine u SOLIDWORKS Flow SImulation softveru. Rezerviši svoje mesto već danas i unapredi svoju karijeru.


Rezerviši svoje mesto >>