SOLIDWORKS Inspection

Kontrola kvaliteta nikad nije bila lakša i brža 

Inspection korisnici u Srbiji >>

SolidWorks Inspection

Namenjeno i za pojedinačnu i za serijsku proizvodnju

Dostupno kao Add-In u SolidWorks 3D CAD softveru ILI kao nezavisna aplikacija za bilo kog korisnika

Povoljno i jednostavno rešenje za FAI kontrolu kvaliteta

Automatsko kreiranje planova kontrole

Odoo image and text block

SolidWorks Inspection

SolidWorks Inspection softver se koristi u procesima kontrole kvaliteta, za izradu planova kontrole koje pretvara u inteligentan sistem za evidenciju merenja i statističku obradu podataka.

Softver omogućava automatizovanu izradu FAI-First Article Inspection, PPAP, AS9102 i svih ostalih izveštaja koje želite da imate i vašem proizvodnom procesu i procesu kontrole kvaliteta.

SolidWorks Inspection vam omogućava da sa minimalno angažovanih resursa dobijete kvalitet koji je zahtevan od vaših kupaca,

Najuspešnije firma su one koje mogu da planiraju nivo kvaliteta, jer tako ostvaruju najveći profit. Besprekoran kvalitet ima svoju cenu, dok loš kvalitet neminovno vodi do gubitka kupaca.

Odoo image and text block

Samostalna aplikacija

SolidWorks Inspection je samostalna aplikacija nezavisna od CAD softvera i čita sve formate u kojima se dokumentacija pojavljuje. Kontrolna dokumentacija se može kreirati i od stare skenirane dokumentacije, jer SOLIDWORKS Inspection poseduje OCR tehnologiju koja automatski prepoznaje tekst, brojeve i tolerancije sa tehničkih crteža, grupiše srodne karakteristike po želji. Kada su dostupni PDF, TIFF ili nativni CAD i neutralni 3D formati, posao je samo brži i automatizovaniji.

Postoji podrška i za 3D PMI informacije iz native CAD aplikacija ili za STEP 242 format. To znači da se mogu "balonirati" kote na 3D modelu i napraviti inspekcijski izveštaji bez i jednog crteža!

Odoo image and text block

Primena u pojedinačnoj proizvodnji

SolidWorks Inspection se koristi kako u pojedinačnoj, tako i u serijskoj proizvodnji. Zbog automatizacije posla, lako je koristiti ga i kada se pravi jedan ili svega par delova. Obzirom da se može integrisati sa kordinatnim mernim mašinama (CMM) daje automatizaciju u smislu kreiranja plana za programiranje CMM mašine i automatskog poređenja sa izmerenim vrednostima gde se dobija izveštaj sa merenja. Da li ste nekada radili skupe delove koji su vam vraćeni od strane kupaca na doradu? Jedno je zadužiti nekoga da izmeri i kontroliše delove, a drugo je imati plan i dokaz o izmerenim vrednostima!

Odoo image and text block

Primena u serijskoj proizvodnji

Kod serijske proizvodnje, postoji mogućnost da se na bazi veličine serije, statističkih parametara (AQL-Acceptance Quality Limit) definiše minimalni broj uzoraka u procesnoj i završnoj kontroli da se ostvari očekivani kvalitet od strane kupca ili tržišta. Kontrola kvaliteta je skupa operacija koja povećava cenu proizvoda. Suština našeg softvera je u tome da vam omogući da sagledate koje tehnološke operacije kod vas u firmi imaju stabilan kvalitet i kako da u tom smislu redukujete kontrolu na minimum, sa druge strane dobijate i odgovor koje su kritične operacije gde se prave greške ili koje mašine, ljudi, merni pribori dovode najčešće do grešaka ili škarta. Osećaj u stomaku nije dovoljan za upravljanje kvalitetom proizvoda. Jedino egzaktni podaci dovode do ušteda i pravih odluka! 

Sve informacije koje su sadržane u planu kontrole kroz dodatnu aplikaciju razvijenu u Solfinsu, se mogu iskoristiti za procesnu ili završnu potpuno automatizovanu kontrolu sa statističkom obradom rezultata merenja.

SOLIDWORKS Inspection - Prvi pogled

 
 

Samostalna aplikacija i SOLIDWORKS integracija

 
 
 
 

SOLIDWORKS Inspection - šta donose nove verzije?

 
 
 
 

SOLIDWORKS Inspection paketi

SOLIDWORKS
Inspection Standard

Osnovni Inspection paket sadrži napredne alate i funkcionalnosti za automatizovano kreiranje kontrolne dokumentacije
 • Automatizovano kreiranje kontrolne dokumentacije
 • Add-In integracija sa SOLIDWORKS-om
 • Nezavisna Inspection aplikacija
 • Izvoz podataka u PDF, Excel i XML
 • Kreiranje SOLIDWORKS Inspection templejta

SOLIDWORKS
Inspection Professional

Professional Inspection paket, sadrži sve što i Standard paket, ali i podršku za koordinatne merne mašine i kontrolne uređaje
 • Automatizovan unos podataka u Inspection softver iz koordinatnih mernih mašina (CMM) i kontrolnih uređaja (digitalni mikrometar, digitalno pomično merilo...)
 • Automatizovan unos podataka iz PC-DMIS, Calypso, FARO CAM2 softvera,...
 • Izmerene vrednosti se automatski upoređuju sa nominalnim vrednostima i kodiraju bojama
 • Podrška za 3D anotacije i baloniranje karakteristika na 3D modelu
 • Eksport u 3D PDF

SOLFINS S-QMS
Inspection

 Softversko rešenje koje omogućava evidenciju i statističku obradu podataka u proizvodnji, na bazi plana kontrole kreiranom u SolidWorks Inspection paketu.
 • Klijentska aplikacija za evidenciju u proizvodnji
 • Definisanje baze mašina, ljudi, kontrolnika i merila
 • Upravljanje kontrolnim procesom na bazi veličine serije, kritičnosti samih mera i AQL-a ili nekog drugog principa uzorkovanja.
 • Definisanje baze nepredviđenih događaja i korektivnih mera
 • SolidWorks PDM integracija
 • Statistička obrada podataka (Cp, Cpk), crtanje XR dijagrama, predviđanje škarta..