SolidWorks Manage

prvi pogled na softversko rešenje

 
 

SOLIDWORKS Manage omogućava firmama da donose ispravne i pravovremene odluke na bazi realnih podataka.

Da li vam treba nova mašina ili drugi radnik za postojećom mašinom?

Da li treba da zaposlite još dva inženjera ili da preraspodelite posao bolje na postojeće?

Da li shvatite da će projekat kasniti kada više nema vremena za ispravku?

Da li integritet vaših poslovnih procesa zavisi od obuke ljudi i da li zbog toga kvalitet vaših proizvoda varira?

Da li na jednom mestu imate proizvodnu sastavnicu sa svim delovima i vezanim resursima potrebnim za proizvodnju? Da li možete lako upravljati izmenama nad takvim normativima sa jednog centralnog mesta?

Da li se vaši proizvodi prave u varijantama i opcijama i kako znate koja se izmena odnosi na koju varijantu?


SolidWorks Manage

definicija

SolidWorks Manage je takozvani record menadžment sistem, koji upravlja informacijom, podatkom isto kao što dokument menadžment upravlja dokumentima. Podatak može da bude artikal, ili nekakav alat i pribor koji se koriste u tehnološkom postupku, aktivnost, zaposleni... Podaci mogu biti strukturno ili funkcionalno povezani i imati vremensku osu, čime dobijamo upravljanje projektima, procesima i sastavnicama. Projekat je skup većeg broja faza, zadataka i milestonova. Proces je skup niza algoritamski povezanih aktivnosti, koje treba uraditi u određenom vremenskom okviru. Proces u svojoj proceduri (workflow) može da zahteva izradu određenih dokumenata i dodatnih aktivnosti za čije je praćenje dovoljan status. Svaki zadatak, problem (issue) ili drugi podatak (record) se može povezati sa bilo kojim entitetom u sistemu. Tako da ako imate proizvod, za njega možete imati vezane sve zahteve za unapređenje, sve servisne aktivnosti u eksploataciji i sve neusaglašenosti u proizvodnji. Nakon generisanja izveštaja na vama je samo da donesete pravu odluku!

 Osnovni podsistemi

 
 

Izveštavanje u realnom vremenu

Dashboards

Jednostavno rečeno imate kontrolnu tablu (dashboard) vaših poslovnih aktivnosti. Statusi svih projekata, procesa, neusaglašenosti, problema, dokumenata, sastavnica i izmena na svim nivoima se mogu grafički prikazati i posmatrati u realnom vremenu. Takođe ovaj podsistem možete iskoristiti da prikažete informacije iz drugih baza podataka, kao što je finansijski softver, proizvodnja...

 
 

Upravljanje projektima 

Project Management

Projekti u SolidWorks Manage softveru su neka vrsta kontejnera, koja u sebi sadrži sve potrebne informacije i dokumentaciju vezanu za projekat. Sve aktivnosti se vremenski ograniče i dobija se gantogram koji se može menjati i prilagođavati specifičnostima projekta. U jednom prozoru se vide i dodeljuju raspoloživi resursi i zadaci. Videćete šta kasni, gde su problemi, ko je preopterećen?

 
 

Upravljanje procesima 

Process Management


PDM upravlja procesom izmena nad dokumentima ali je to samo jedna karika u mnogo kompleksnijem procesu izmena gde se mora sprovesti čitav niz aktivnosti koje je neophodno pratiti!

Definisanjem i praćenjem procesa niko u sistemu ne brine o tome šta je sledeći korak, jer sistem razmišlja o tome i dodeljuje zadatke adekvatnim osobama. 

 
 

Upravljanje artiklima, sastavnicama i varijantama proizvoda 

Item management

Na postojeću sastavnicu iz 3D CAD softvera potrebno je dodati artikle koji nemaju crteže i modele i da kreiramo sve opcije na proizvodu koje klijenti žele da imaju a veoma je složeno da za svaku ovu varijantu kreiramo specifičnu tehničku dokumentaciju. Raditi ove stvari kroz Excel tabele ili manuelnim upisivanjem na CAD sastavnicama može da dovede do grešaka i može da vam onemogući praćenje gde se šta upotrebljava. SOLIDWORKS Manage rešava sve pomenute probleme.

 
 

VIDEO: Uvod u SolidWorks MANAGE

Upravljanje poslovnim procesima kroz jedinstveno rešenje koje na jednom mestu pokriva sve korake od ideje za razvoj novog proizvoda, kroz konstrukciju, tehnologiju, proizvodnju i praćenje u eksploataciji i servisu. Alati kojima se ostvaruje ova ideja su:

3D CAD softver za mašinsko projektovanje i E-CAD softveri za elektrošemiranje i PCB dizajn. 

SolidWorksa PDM i Manage softveri koji predstavljaju centralizovano timsko okruženje za upravljanje dokumentacijom, izmenama, sastavnicama i varijantama proizvoda, procesima, projektima... Kroz podsistem za izveštavanje svi mogu da dobiju relevantne informacije u realnom vremenu.

Solfins tim je dostupan da vas poseti i sagleda vaše procese i predloži adekvatno rešenje i implementaciju.

SolidWorks Manage detaljan vodič sa primerima i objašnjenjima

solidworks manage >>