3D Systems SLS 3D štampači plastike, elastomera i kompozita

Za karakteristike materijala i komada bez kompromisa!

3D Systems rešenja SLS štampe predstavljaju svetski standard ovog tipa aditivne tehnologije. SLS uređaji isporučuju plastične, elastične i armirane komade visokog kvaliteta za primenu u industriji.

Proverena i potvrđena tehnologija

SLS 3D štampa već decenijama predstavlja standard u industriji i koristi se intezivno u razvojnim biroima i pogonima najpoznatijih kompanija iz svake oblasti industrije.

Dimenzije komada

SLS nema naročita ograničenja u pogledu dimenzija i mase komada, omogućavajući da se štampa pun gabarit u jednom procesu.

Odličan izbor materijala

Pored toga što isporučuje plastiku, elastomere ili komade armirane kompozitnim vlaknima, SLS tehnologija štame daje delove izuzetnih mehaničkih karakteristika za funkcionalne prototipove i testiranje u realnim uslovima

SLS 3D štampa

Izrada funkcionalnih prototipova i modela

3D Systems SLS materijali

Za industrijski kvalitet štampanih proizvoda

Odoo CMS - a big picture

Poliamid 11 - DuraForm® EX Black & ProX® EX BLK

Odoo CMS - a big picture

Poliamid 11 - DuraForm® EX Natural & ProX® EX NAT

Odoo CMS - a big picture

Konkurentan brizganim ABS i PP delovima

ASTM D4812 testiranje

Poliamid 12 - DuraForm® PA & ProX® PA

Odoo CMS - a big picture

Poliamid 12 - DuraForm® FR1200 & ProX® FR1200

Odoo CMS - a big picture

Poliamid 12 - DuraForm® ProX® AF+

Odoo CMS - a big picture

Poliamid 12 - DuraForm® GF & ProX® GF

Odoo CMS - a big picture

Poliamid 12 - DuraForm® HST & ProX® HST

Odoo CMS - a big picture

Termoplastika / elastomer - DuraForm® TPU

Odoo CMS - a big picture

Termoplastika / elastomer - DuraForm® FLEX

Odoo CMS - a big picture

Polistiren / livački modeli - CastForm™ PS

Odoo CMS - a big picture

3D Systems SLS 3D štampači

Poliamid, polimeri i armirani komadi

 
 

3D Systems ProX SLS 6100

sistem instaliran kod Solfins partnera u Italiji

Mašina sa komorom za 3D štampu

zapremina radnog dela 57 litara 

Prateća oprema za proizvodnju

usisivač i reciklaža praha..

Primeri SLS štampe kod Solfins partnera

3D Systems SLA mašine

Odoo image and text block

NOVO - SLA 750 i SLA 750 DUAL

Radna zapremina: 542 x 156 x 197 mm

Kompletna instalacija obuhvata:

 • SLA 750 mašina za 3D štampu (sa jednim ili dva lasera - DUAL)

 • napredne fotopolimerne materijale proizvodne klase

 • PostCure 1050 sistem za postprocesiranje delova

 • Oqton rešenje za upravljanje aditivnom proizvodnjom

Namena mašine:

 • proizvodni alati i pribori

 • krajnji proizvodi i personalizovani delovi

 • prototipovi za testiranja

 • modeli za livenje

 • medicinski i biokompatibilni delovi

 • kalupi za termoformiranje

 • transparentni proizvodi i komponente

Odoo - Sample 2 for three columns

sPro 60HD / sPro 60HS

 / Odoo - Sample 1 for three columns

ProX SLS 6100

Odoo - Sample 3 for three columns

sPro 140 / sPro 230

Primarne su ti mehaničke karakteristike materijala?

Traži prezentaciju i ponudu za SLS štampače...

Specifikacije 3D Systems SLS 3D štampača

sPro 60HD

sPro 60HS

$ XXX.XXX .00

veliki izbor materijala
  • SPECIFIKACIJE:
   Radna zapremina: 381 x 330 x 460mm
   (57,5 litara)
  • Ravnjanje slojeva: 
   rotirajući valjak
  • Debljina sloja: 0,08-0,15mm
   (tipična debljina: 0,1mm)
  • Imaging: ProScan CX (digital)
  • Scanning Speed:
   ispuna - HD 6 m/s, HS 12,7 m/s
   outline - HD 2,5 m/s, HS 5 m/s
  • Laser (snaga/tip): 70W / CO2
  • Brzina štampe: 1,8 L/h
  • Softver: Build Setup
  • Recikliranje praha i rukovanje:
   ručno
  • MATERIJALI:
   DuraForm PA
   DuraForm GF
   DuraForm EX
   DuraForm HST
   DuraForm TPU
   DuraForm Flex
   DuraForm FR1200
   CastForm PS
  • Pakovanje materijala: 10kg kanisteri (za DuraForm GF - 15kg)
  • DIMENZIJE
   Transport: 191 x 140 x 229cm
   Mašina: 175 x 127 x 213cm
  • MASA
   Transport: 1.885kg
   Mašina: 1.865kg
  • ZAHTEVI NA LOKACIJI (Single / Dual MQCs): 
   240 VAC/17 kVA, 50/60 Hz, 3PH

ProX SLS 6100

3D štampa armiranih komada

$ XXX.XXX .00

velika brzina štampe
  • SPECIFIKACIJE:
   Radna zapremina: 381 x 330 x 460mm
   (57,5 litara)
  • Ravnjanje slojeva: 
   varijabilna brzina
   rotirajući valjak
  • Debljina sloja: 0,08-0,15mm
   (tipična debljina: 0,1mm)
  • Imaging: ProScan DX Digital High Speed
  • Scanning Speed:
   ispuna - 12,7 m/s
   outline - 5 m/s
  • Laser (snaga/tip): 100W / CO2
  • Brzina štampe: 2,7 L/h
  • Softver: 3D Sprint
  • Recikliranje praha i rukovanje:
   potpuno automatizovano (automatski meša, reciklira i koristi prah)
  • MATERIJALI:
   DuraForm ProX PA (poliamid)
   DuraForm ProX GF (staklena vlakna)
   DuraForm ProX EX BLK
   DuraForm ProX HST
   DuraForm ProX AF+ (aluminijum)
   DuraForm ProX FR1200
  • Pakovanje materijala: 7,5 kg kanisteri za automatizovano korišćenje
  • DIMENZIJE
   Transport: 204 x 153 x 258cm
   Mašina: 174 x 123 x 230cm
  • MASA
   Transport: 1.485kg
   Mašina: 1.360kg
  • ZAHTEVI NA LOKACIJI (Single / Dual MQCs): 
   208 VAC/10 kVA, 50/60 Hz, 3PH
   208-230VAC, 50/60Hz, 1PH

sPro 140

sPro 230

$ XXX.XXX .00

SLS štampa velikih dimenzija
  • SPECIFIKACIJE
   sPro 140:
   Radna zapremina: 550 x 550 x 460mm
   (139 litara)
   sPro 230:
   Radna zapremina: 550 x 550 x 750mm
   (227 litara)
  • Ravnjanje slojeva: 
   rotirajući valjak
  • Debljina sloja: 0,08-0,15mm
   (tipična debljina: 0,1mm)
  • Imaging: ProScan Standard Digital Imaging System
  • Scanning Speed:
   ispuna - 10 m/s
   outline - 5 m/s
  • Laser (snaga/tip): 70W / CO2
  • Brzina štampe: 3,0 L/h
  • Softver: Build Setup
  • Recikliranje praha i rukovanje:
   automatizovano (automatski meša, reciklira)
  • MATERIJALI:
   DuraForm PA
   DuraForm GF
   DuraForm EX
   DuraForm HST
  • Pakovanje materijala: 100kg IPC (Intelligent Powder Cartidges); 150kg IPCs dostupni samo za DuraForm GF
  • DIMENZIJE
   sPro 140:
   Transport: 229 x 178 x 257cm
   Mašina: 174 x 123 x 230cm
   sPro 230:
   Transport: 267 x 224 x 292cm
   Mašina: 251 x 208 x 108cm
  • MASA
   Transport: 2.539kg
   Mašina: 2.541kg
  • ZAHTEVI NA LOKACIJI 
   208 VAC/17 kVA, 50/60 Hz, 3PH
Odoo CMS - a big picture

Zainteresovani za 3D Systems rešenja?

Tražite ponudu i probne uzorke od Solfinsa!

Odoo image and text block

3D Systems materijali za 3D štampu

 Preko 50 specijalizovanih materijala!

3D Systems materijali