AFRM

AUTOMATIC FEATURE RECOGNITION & MACHINING

 

Automatsko prepoznavanje džepova i njihova obrada

Odoo - Sample 1 for three columns

Prepoznavanje džepova

Automatsko prepoznavanje svih džepova na komadu i njihovo klasifikovanje prema tipu (Otvoreni, Zatvoreni, Prolazni).

Obrada džepova

Sistem omogućava detekciju svih potrebnih parametara džepova (nivoa obrade, dubine džepova) i definsianje strategije obrade i parametara obrade.


Odoo - Sample 2 for three columns

Automatsko prepoznavanje oborenih ivica i njihova obrada

Odoo - Sample 1 for three columns

Prepoznavanje ivica i njihovo obaranje


Sistem prepoznaje sve ivice koje je potrebno oboriti i omogućava korisniku da definiše dimenzije. Moguće je definisati dimenziju ivice i prečnik sa kojim će se obaranje vršiti.

Automatska obrada/obaranje ivica


SolidCAM automatski generiše putanju za obaranje ivice i izbegava vertikalne površine, vrši proveru eventualne kolizije alata i nosača alata sa komadom. 

 

Odoo - Sample 2 for three columns

Odoo image and text block

Automatsko prepoznavanje otvora/rupa


Grupisanje rupa prema prečniku i dubinu radai obrade jednim alatom. Mogućnost zabušivanja svih rupa/otvora u jednoj operaciji jednim alatom za zabušivanje.

Automatic Hole Recognition & Machining (AHRM)

Automatsko repoznavanje otvora/rupa i njihova obrada

Odoo - Sample 1 for three columns

AHRM korak 1: Prepoznavanje rupa prema obliku i dimenzijama

Odoo - Sample 2 for three columns

AHRM korak 2: Konverzija rupa u jednostavne geometrijske primitive

 

Odoo - Sample 3 for three columns

AHRM korak 3:  Klasifikacija prema gemetriji, tipu, dubini i orijentaciji.


Odoo - Sample 1 for three columns

AHRM korak 4: Izbor tehnologije iz baze

 


Odoo - Sample 2 for three columns

AHRM korak 5: Generisanje operacija

 

SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...