3DEXPERIENCE za početnike - Uvod u implementaciju
Priprema Platforme za SolidWorks korisnike

Platforma je jednostavna za korišćenje i podešavanje ali ume da uplaši nove korisnike na samom početku kada je "tabula rasa". To je razumljivo, jer, zamislite da uđete na Facebook kao prvi korisnik i tamo nigde ničega nema samo bezbroj polja treba popuniti. 

Ovaj seminar je uvod šta se dešava od trenutka kada dobijete mejl za aktivaciju 3DEXPERIENCE platforme pa nadalje. Naravno, moguće je tražiti i Solfins implementaciju platforme ali taj proces može da usledi i nakon što samostalno aktivirate i započnete ovaj proces koristeći se i informacijama iz ovog dvosatnos seminara koji su pripremili Solfins aplikativni inženjeri.

 
 

 

Solfins 3DEXPERIENCE implementacija - Wiki resursi
Solfins tehnička podrška i besplatni resursi integrisani u VAŠU Platformu