CATIA - Engineer Excellence - CATEE
osnovna Catia V5 > > > promo konfiguracija CATEE

CATIA V5 Mechanical Engineer Excellence (CATEE) konfiguracija sadrži sledeće module po veoma konkurentnoj ceni:

CAT3DX (CATIA V5 on the 3DEXPERIENCE platform)

+ FPE (Fabricated Product Creation - sheetmetal)

+ JTE (Jig and Tooling Creation)

+ TRE (Technological Specifications Review)

+ LOE (3D LAYOUT & ANNOTATIONS)


 

Zašto da unapredite svoje CATIA V5 licence?

Odoo CMS - a big picture

Inženjering bez ograničenja

 • visoka preciznost geometrije i površina

 • odlične performanse za jednostavne modifikacije i veći broj varijanti i iteracija za proveru novih ideja

 • visoke performanse i za sklopove za ogromnim brojem delova i detalja

Spremno za proizvodnju

 • projektujete u skladu sa proizvodnim tehnologijama - koristeći specijalne aplikacije za plastične, limene, livene, kovane delove..

 • proverite tehnologičnost izrade specijalnim softverskim alatima za napredne analize

 • predvidite korake proizvodnje alata i delova

Pristupite pravim podacima direktno u 3D

 • jedan izvor istine za sve, bilo kada, bilo gde

 • kompletne informacije u 3D modelu - tačna i opisana geometrija, usklađenost sa propisima i standardima, direktan izvor za aplikacije koje koriste 3D model u daljim koracima

 • iskoristite pomoć Tolerancing Advisor alata koji vam pomaže da budete dosledni u definisanju dimenzija

 • ukoliko je potrebno napravite 2D crteže bilo kad

Dizajn bez ograničenja

 • brzo modelujte kompleksne oblike pomoću naprednih parametarskih alata za kreiranje površina

 • proverite i popravite uvezene površine kako biste ih koristili u daljem radu bez problema

 • iskoristite geometriju bilo kog kvaliteta da napravite delove uz visoku preciznost

 • napravite i oblikujte BILO KOJU geometriju uz pomoć parametarskih površina

 • ubrzajte svoj rad uz izuzetno korisničko iskustvo

Unapredite kvalitet vaših proizvoda

 • paralelno koristite alate i za lokalno i za opšte modifikacije i deformacije geometrije kako ne biste ušli u kolizije i devijacije

 • ispoštujte dizajn tako što ćete ispratiti i estetiku i tehnologičnost izrade

 • obezbedite informacije za proizvodnju kroz pojednostavljivanje detalja ili NURBS optimizacije

Optimizujte proizvodni proces

 • smanjite broj fizičkih prototipova tokom testiranja alata i delova

 • kompenzujte kompleksne deformacije u proizvodnji bez potrebe za redizajnom proizvoda ili alata

 • optimizujte geometriju alata prema simulacijama i merenjima

 • pošaljite u proizvodnju kvalitetno rešene površine

 • iskoriristite jedinstvenu fleksibilnost vaših softverskih alata da maksimalno približite vaš 3D model krajnjem proizvodu

Ustanovite dobru praksu

 • prepoznajte i iskoristite ponovo trikove koji vam daju najbolje rezultate

 • smanjite ponavljanja poslova intuitivnim funkcionalnostima za automatizaciju u projektovanju

 • koristite templejte za brz dolazak do konačnog rešenja

 • obezbedite kvalitetne informacije o proizvodu usvajanjem ograničenja i pravila u projektovanju

Nastavite gde ste stali

 • iskoristite vaše CATIA V5 nasleđe u novom CATIA 3DEXPERIENCE okruženju

 • proširite mogućnosti za korišćenje i rad sa bilo kakvim tipom CAD podataka

 • smanjite troškove i unapredite kvalitet postojeće modele, sklopove, usvojene standarde prenesite u novo okruženje uz pomoć grafičkih alata koji će vam taj proces učiniti jednostavnim i bezbednim

Pokrenite vaše sklopove

 • preskočite nizove prototipa i napravite odmah konačno rešenje testirajući vaš projekat kroz nekoliko kinematskih scenarija kako biste proverili ponašanje u svim očekivanim situacijama

 • pratite i analizirajte sve dobijene potrebne podatke vašeg proizvoda

 • sagledajte do detalja i najveće i najkompleksnije mehanizme

 • brzo potvrdite kvalitet rešenja i primenjeni koncept u ranim fazama razvoja uz pomoć intuitivnih alata za simulacije

Korisničko iskustvo bez premca

 • jedno korisničko okruženje za sve aplikacije

 • intuitivni i inspirativni interfejs

 • jednostavan pristup svim komandama

 • direktna manipulacija geometrijom

 • kontekstualne i prostorno prilagođene komande

 • prilagođavanje prečica i ikonica za brži pristup prema ličnim preferencama

Timski rad na najvišem nivou

 • pristupite i delite sa saradnicima ažurne informacije u bilo kom trenutku, bilo gde, sa bilo kog uređaja preko 3DEXPERIENCE platforme

 • paralelan simultan rad svih učesnika na projektu na istim referencama

 • jednostavna kontrola pristupa i korisničkih dozvola za sve članove tima

 • ubrzajte razvoj uključujući sve partnere direktno na platformu

Jednostavna instalacija i održavanje

 • trenutna implementacija - uz instalaciju u nekoliko klikova za samo par minuta

 • fleksibilnost da u svakom trenutku proširite tim, dodate nove aplikacije i alate, povećate skladišni prostor za vaš projekat

 • smanjite troškove uz manje investicija u hardver, IT infrastrukturu i tehničku podršku

 • sloboda u planiranju da se investicije prilagode projektu bez prevelikih dugoročnih ulaganja u rešenja koja možda nećete koristiti u optimalnom kapacitetu

Video opis CATEE konfiguracije

 
 

Spisak svih CATEE modula i njihovih funkcija

+ 3DEXPERIENCE Data management

CATEE

CATEE:

AS1 CATIA - ASSEMBLY DESIGN 1 Product

CC1 CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product

CO1 CATIA - OBJECT MANAGER 1 Product

COM CATIA - OBJECT MANAGER 2 Product

GDR CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product

ID1 CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product

IG1 CATIA - IGES INTERFACE 1 Product

KE1 CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product

KT1 CATIA - PRODUCT KNOWLEDGE TEMPLATE 1 Product

LO0 CATIA - 2D LAYOUT BROWSER 1 Product

PD1 CATIA - PART DESIGN 1 Product

RT1 REAL TIME RENDERING 1 Product

ST1 CATIA - STEP CORE INTERFACE 1 Product

V4I CATIA - V4 INTEGRATION 2 Product

WS1 CATIA - WIREFRAME & SURFACE 1 Product

FPE

WD1 - Weld Design 1

SMD - Sheet Metal Design 2

LOE

FT1 CATIA - 3D FUNCTIONAL TOLERANCING & ANNOTATION 1 Product 

LO1 CATIA - 2D LAYOUT for 3D DESIGN 1 Product 

TRE

ANR DMU ENGINEERING ANALYSIS REVIEW 2 Product 

DF1 CATIA - Product Data Filtering 1 Product

DT1 DMU DIMENSIONING & TOLERANCING REVIEW 1 Product 

FAR DMU FASTENING REVIEW 2 Product 

NCG CATIA - NC MANUFACTURING REVIEW 2 Product 

JTE

SR1 CATIA - STRUCTURE DESIGN 1 Product 

TG1 CATIA - TOOLING DESIGN 1 Product 

+ BONUS

Upravljački 3DEXPERIENCE on-premise data management moduli GRATIS:

PCS Collaborative Business & Industry Innovator - on premise


 

WEBINAR: CATEE - Zašto unaprediti vašu CATIA V5?

 
 

CATEE je jedna od najpopularnih novijih konfiguracija
(kao što je nekada bila MD1, MD2...)

CATIA - Mechanical Engineer Excellence - CATMEE
Catia V5 all in one konfiguracija za delove, sklopove, limove...