CATIA V5 Electrical Harness (EI2)

wire harness i dokumentacija za proizvodnju u CATIA V5 rešenju
26. октобар 2018. by
CATIA V5 Electrical Harness (EI2)
Solfins doo, Mile Andesilić
| No comments yet
 
 

Definisanje 3D rute u kontekstu finalnog proizvoda

Definisanje rute, biblioteka komponenti, rezervacija prostora za rute i elektro komponente iako detaljna definicija mehaničkih komponenti proizvoda tek treba da se desi, grupisanje po kablovskim setovima...

 
 

Razvijanje kablovskih setova

Detaljna razrada kablovskog seta, pojedinačno ili grupisano.

Definisanje razvijene forme za proizvodnju

visok nivo automatizacije u generisanju tehničke 2D dokumentacije jer je sve definisano u 3D modelu rute.

Ova konfiguracija sadrži module:

ASDCATIA - ASSEMBLY DESIGN 2 Product

CC1- CATIA - CADAM INTERFACE 1 Product

CO1- CATIA - OBJECT MANAGER 1 Product

COM- CATIA - OBJECT MANAGER 2 Product

EHI - CATIA - ELECTRICAL HARNESS INSTALLATION 2 Product

ELB - CATIA - ELECTRICAL LIBRARY 2 Product

EWR - CATIA - ELECTRICAL WIRE ROUTING 2 Product

GDR - CATIA - GENERATIVE DRAFTING 2 Product

GS1 - CATIA - GENERATIVE SHAPE DESIGN 1 Product

ID1 - CATIA - INTERACTIVE DRAFTING 1 Product

LO0 - CATIA - 2D LAYOUT BROWSER 1 Product

IG1 - CATIA - IGES INTERFACE 1 Product

KE1 - CATIA - KNOWLEDGE EXPERT 1 Product

PDG - CATIA - PART DESIGN 2 Product

RT1 - REAL TIME RENDERING 1 Product

V4I - CATIA - V4 INTEGRATION 2 Product

CATIA V5 Electrical Harness (EI2)
Solfins doo, Mile Andesilić 26. октобар 2018.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment