DELMIA Process Engineer
Definisanje i validacija MBOM-a i povezanih procesa

Delmia Process Engineer rola na 3DEXPERIENCE platformi omogućava vam da u jednom 3D okruženju planirate kompletan proizvodni proces uz minimalan prostor za greške koje dolaze uz 2D pojednostavljene šeme koje ne odražavaju realno okruženje i kontekst proizvodnje.

Digitalni blizanac vaše proizvodnje 

Lako definišite i upravljajte kompletnim konceptom i strukturom proizvodnje proizvoda u 3D okruženju.

Usmeravajte planiranje procesa kroz definisanje i validaciju sa 3D vizuelizacijom kompletnog procesa i povezanim temama.


Budite sigurni u maksimalnu efikasnost svih vaših resursa

Balansirajte resursima na celoj proizvodnoj liniji u cilju postizanja maksimalne efikasnosti proizvodnje.

Obezbedite optimalan kvalitet proizvoda

Budite sigurni u kvalitet proizvodnog procesa kroz vizuelizaciju i validaciju direktno u 3D okruženju mnogo pre početka same proizvodnje.

Napravite bolje planove za upravljanje kvalitetom u kraćem vremenu usvajanjem najboljih praksi koje su ugrađene u softver.

Slika iznad: Aplikacije u roli Process Engineer

 Sve aplikacije koje ova rola podrazumeva kako bi korisnik imao pristup svim informacijama neophodnim za obavljanje posla planiranja procesa. 

 
 

Više detalja saznajte i na 3DEXPERIENCE platformi >

CATIA - Definisanje težine za površinu
Compute weight of Surface Part - CATIA 3DEXPERIENCE