Kreiranje baze standardnih komponenti na 3DExperience platformi

Saveti i uputstva za SolidWorks korisnike
18. јул 2022. by
Kreiranje baze standardnih komponenti na 3DExperience platformi
Solfins doo, Pavle Ogrizović
| No comments yet

Kupovne komponente i njihova propratna dokumentacija bi trebalo da stoje na jednom mestu i trebalo bi da budu dostupne svima obzirom da nisu intelektualno vlasništvo kompanije. U 3DExperiance platformi postoji posebna vrsta okruženja za kupovne komponente (Standard Space) koja je kreirana prilikom implementacije. 

Korak po korak uputstvo:

Odoo image and text block

1. Kreirati Standard 3DSpace 

Proveriti sa Solfins Aplikativnim inženjerima da li je već kreiran. Ukoliko nije, prilikom kreiranja u Family padajućem meniju odabrati Standard. 

Odoo image and text block

2. Kreirati strukturu Bookmarkova

Obzirom da je 3DSpace nema strukturu, zarad lakšeg pronalaska željenih komponenti, potrebno je napraviti struktutu u Bookmark Editor aplikaciji. Takođe proveriti sa Solfins aplikativnim inženjerima da li je ista već kreirana prilikom implementacije. Kako bi svi korisinici videli struktutru neophodno je krovni Bookmark postaviti u In Work status. 

Odoo image and text block

3. Sređivanje kupovnih komponenti

Pre nego što se ubace na platformu, kupovne komponente bi trebalo srediti. Veoma je važno "olakšati" komponente jer se one vrlo često ponavljaju u sklopovima i samim tim mogu drastično oboriti performanse sklopa

Pod "sređivanje" kupovnih komponenti se podrazumeva:

  1. Uklanjanje nepotrebne geometrije kao što su navoji, gravure, perforacije...

  2. Sređivanje atributa: dimenzije, masa, dobavljač...

  3. Imenovanje komponenti prema kompanijskim standardima

Odoo image and text block

4. Ubacivanje na platformu

  1. Otvoriti sređenu komponentu u SolidWorks-u

  2. Podesiti u MySession prozoru Space sa kupovnim komponentama 

  3. Save with Options 

  4. Dodati komponentu u željeni Bookmark odabirom Add to Bookmark komande

  5. Dodati propratnu dokumentaciju (tehničke lisove) : selektovati komponentu u 3DX konektoru→View tab→Display Side Panel→Specification document tab→Upload Documents

  6. Postaviti komponentu u Released Status

Kreiranje baze standardnih komponenti na 3DExperience platformi
Solfins doo, Pavle Ogrizović 18. јул 2022.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment