Migracija fajlova na 3DExperience platformu

za SolidWorks korisnike
15. јул 2022. by
Migracija fajlova na 3DExperience platformu
Solfins doo, Andrej Simonović
| No comments yet

Ukoliko se na platformu ubacuju postojeći projekti (migracija podataka), neophodno je prethodno srediti CAD dokumentaciju.

Kako bi dokumentacija na platformi bila uredna i bez grešaka, neophodno je ispoštovati određena pravila i proći kroz utvrđene korake. 

Postoje dva načina kako se fajlovi mogu sačuvati na 3DExperiencu platformu:

1) Čuvanje iz MySession prozora

Save ili Save with options
 • Prvi način čuvanja fajlova na platformu je preko komande Save iz MySession prozora.  SolidWorks fajlovi se otvaraju sa lokala ili mreže i nakon njihovog uređivanja se preko komande Save ili Save with Options, u MySession prozoru, čuvaju na platformu.

 • Komanda Save čuva fajlove direktno na platformu.

 • Komanda Save with Options otvara novi prozor, daje više informacija i omogućava korisniku dodatne opcije pri čuvanju fajlova na platformu, kao što su dodeljivanje Bookmark-a fajlovima, dodavanja revizionih komentara itd.

 • Prilikom prvog čuvanja, platforma čita reference iz SolidWorks-a tako da će se uz sklopove sačuvati i svi delovi kao i prateći crteži. Dokumenti se čuvaju u Space, koji je izabran u MySession prozoru.

 • Sledeći put kada korisnik želi pristupiti fajlovima, moguće ih je pronaći pomoću Search opcije u MySession prozoru ili preko web pretraživača na 3DExperience platformi.

 • Ovaj način čuvanja je pogodan kod čuvanja delova, sklopova i njegove strukture, kao i crteža, ali se ne preporučuje kada treba čuvati SolidWorks fajlove koji su raspodeljeni u više foldera i gde ima npr. gotovih komponenti. Postoji mogućnost da dva korisnika urade čuvanje istih modela na platformu sa lokala, što može rezultirati duplikatima na platformi. 

 • PREDNOSTI: Jednostavno korišćenje, dostupno svim korisnicima

 • NEDOSTACI: nema kontrole duplikata, slaba efikasnost sa velikim sklopovima, ne podržava starije verzije fajlova

2) Batch Upload 

komanda Batch Save to 3DExperience
 • Drugi način čuvanja fajlova na platformu je preko komande Batch Save to 3DExperience.  Komanda Batch Save to 3DExperience omogućava čuvanje SolidWorks fajlova, koji su raspodeljeni u više foldera. Komanda Batch Save to 3DExperience se mora aktivirati preko Add-In-a u SolidWorks-u. Sama komanda se pokreće iz Tools kartice. Bitno je da ni jedan SolidWorks fajl nije otvoren u trenutku pokretanja komande iz kartice Tools, u suprotnom se komanda neće pokrenuti.

 • Odabirom željenog foldera, kao i opcija, klikom na Save se započinje proces čuvanja fajlova na platformu preko komande Batch Save to 3DEXperience.

 • Ovaj način čuvanja je pogodan kada je potrebno veliku količina SolidWorks fajlova, koji su raspodeljeni u više foldera, sačuvati na platformu. Takođe ovaj način čuvanja eliminiše duplikate, ako postoje i upozorava korisnika na to (ako su određene opcije uključene). 

 • PREDNOSTI: Jednostavno korišćenje, dostupno svim korisnicima, provera duplikata, može se raditi podizanje fajlova na poslednju verziju

 • NEDOSTACI: performanse kod velikih foldera, radi samo sa folderskom strukturom(ne može se odabrati glavni sklop)

Priprema okruženja

Saveti i preporuke

 • Fajlovi koji se ubacuju ne smeju biti unutar nekog Data Management sistema (kao što je PDM npr.) već smešteni lokalno ili na serveru bez zaštita

 • Neophodno je da korisnici razumeju strukturu svojih podataka: da li su projekti kopirani u celosti u nove foldere ili postoje komponente koje se koriste u više projekata (sklopova), da li postoji folder za kupovnim komponentama, da li se i na koji način koristi Toolbox, da li su fajlovi pravilno imenovani...

 • Migraciju bi trebalo da radi jedan korisnik koji u potpunosti razume strukturu podataka

 • Prvo se migrira folder sa kupovnim komponentama ukoliko postoji

 • Nakon njega ostali folderi sa projektima

 • Toolbox komponente će platforma automatski prepoznati i smestiti ih Common Space

 • Koristiti Bookmark-ove za organizaciju podatataka na platformi (mogu se postaviti pri migraciji)

 • Mapiranje atributa: platforma preuzima atribute sa Configurations Specific kartice koji prethodno moraju biti mapirani. Ukoliko su atributi na Custom Properties kartici, postoji makro za kopiranje. Za makro i više informacija kontaktirajte Solfins tehničku podršku.

 • Sređivanje duplikata i fajlova sa pogrešnim imenom se može raditi uz pomoć alata Save to 3DEXPERIENCE - file preprataion

ZAKLJUČAK: Priprema fajlova pre migracije je neophodna! Ovo može biti idealan momenat za sređivanje dokumentacije. Proveriti : da li fale reference? da li postoje duplikati? da li su fajlovi dobro imenovani? da li su atributi popunjeni?

Za dodatne savete, preporuke i analizu strukture, Solfins aplikativni inženjeri stoje na raspolaganju. 

Migracija fajlova na 3DExperience platformu
Solfins doo, Andrej Simonović 15. јул 2022.
Share this post
Archive
Sign in to leave a comment