3DEXPERIENCE kolaboracija

Preporučeni način rada u modernom softverskom okruženju

 
 

Početna ideja - novi proizvod

Upotreba centralizovanog kompletno digitalnog rešenja za komunikaciju, razvoj proizvoda i sveopštu organizaciju rada.

Uskoro drugi deo - više disciplina u jednoj strukturi proizvoda (elektro, mehanika, softver...) i životni ciklus proizvoda

 

Uskoro treći deo - alati i pribori, programiranje cnc mašina