CATIA 3DExperience Reverse Engineering

Od STL fajla do dela spremnog za 3D štampu ili za CNC obradu

Odoo CMS - a big picture

STL fajl se dobija najčešće:

1. 3D skeniranjem predmeta,

2. izvozom iz CAM softvera međuoperacijske geometrije,

3. na sajtovima 3D fanova i zajednica kako bi odmah po preuzimanju fajla bili odmah spremni za 3D štampu

Imam STL fajl i CATIA konfiguraciju - šta sad?

Odoo - Sample 1 for three columns

Ako nema izmena onda ide 3D štampa direktno iz CATIA 3D printing preparation aplikacije

 
 

Odoo - Sample 2 for three columns

Ako ima izmena na geometriji onda Digitized Shape Preparation pa Digitized Shape to Surface aplikacija

 
 
 

Odoo - Sample 3 for three columns

Ako želim direktne dorade solid geometrije onda Natural shape aplikacija

 
 

Imam STL fajl sa dominantno freeform geometrijom i CATIA konfiguraciju - šta sad?

Odoo image and text block

 
 
 

Prvi korak je analiza geometrije sa Mesh Shape Snalysis funkcijom

Korisnik ima kompletnu kontrolu nad preciznošću i kvalitetom tako da može da segmentira geometriju prema tipu (freeform, connection...) i osigura kontinuitet gde je potrebno.

Drugi korak prepoznavanje karakteristika površine sa Power Fit funkcijom

Standardne funkcije za izgradnju površina su dotupne takođe

Treći korak je Split i Trim viškova generisanih automatskim algoritmom

Kompletna mogućnost organizovanja stabla fičera

Četvrti korak je zaobljavanje ivica sa Fillet funkcijom

Filet kao fičer omogućava korisniku lake izmene radijusa po potrebi (standardna GSD funkcija)

Imam STL fajl sa dominantno prizmatičnom geometrijom i CATIA konfiguraciju - šta sad?

Odoo image and text block

 
 
 

Prvi korak je kreiranje prizme koja obuhvata kompletnu geometriju sa Pad funkcijom

Algoritmu je potrebna zapremina od koje će da oduzme površine koje prepoznamo na STL delu.

Drugi korak prepoznavanje karakteristika geometrije sa 3D Primitive Recognition funkcijom

Standardne funkcije za izgradnju modela su takođe dostupne i svaki fičer ima svoje editabilne parametre (kao kada bi modelirali deo iz početka)

Treći korak je Split od inicijalno generisne prizme

Dobijamo full 3D model