CATIA Electrical Harness Manufacturing Engineering (EMP)

Priprema wire harness i dokumentacije za proizvodnju

Odoo text and image block

Preporuka industrije

Manufacturing Documentation & Formboard Layout

Automatizovano generisanje proizvodne dokumentacije

 
 

Razvijanje kablovskih setova

Razvijena forma kablovskog seta na jedan klik, ma koliko kompleksan bio
Intuitivan "2D Harness" za grupisanje kablova

Kombinacija rada malo u 3D a malo u 2D okruženju omogućava preciznost u radu a samim tim dobijanje kablovskog seta iz prve kao i laku instalaciju i proizvodnju što rezultuje smanjenjem troškova.


Automatizovana proizvodna dokumentacija

Zaglavlja, revizione šeme i tablice definisane prema kompanijskom standardu
predefinisan stil pogleda

Predefinisane anotacije na crtežu prema industrijskom standardu
mogućnost dodavanja 3D ili izometrijskih pogleda na kablovski set radi lakšeg snalaženja i razumevanja crteža.

Kompletno rešenje za upravljanje životnim ciklusom kablovskog seta.


Posvećena aplikacija samo za harness flatening za kompanije koje se bave samo proizvodnjom kablovskih setova - Electrical Harness Manufacturing Engineer (EMP)


Brz povrat investicije u aplikaciju za 3D Electrical jer se drastično smanjuje vreme i brzina dolaska do gotovog kablovskog seta spremnog za serijsku proizvodnju bez velikog broja prototipova.