Catia Fluid Systems

Namenska aplikacija za projektovanje procesnih postrojenja

Fluid 3D Systems Designer (FLG)

 
 

Fluid 3D Systems Designer (FLG)

Integrisano 3D okruženje za projektovanje cevovoda, HVAC postrojenja kao i kompletnu analizu u generisanje tehničke dokumentacije u industrijskom formatu.

Kontaktirajte nas

Primer cevovoda u brodogradnji

 
 

Fluid 3D Systems Designer (FLG)

Integrisano 3D okruženje za projektovanje cevovoda, HVAC postrojenja kao i kompletnu analizu u generisanje tehničke dokumentacije u industrijskom formatu.

Kontaktirajte nas

 
 

Kompletno rešenje

Funkcionalna proba i testiranje postrojenja pre nego krene u fabrikaciju je moguća u CATIA piping, tubing, Behavior modeling (modelica) aplikacijama...