Catia Inženjerske aplikacije poređenje

Šta ima a šta nema u najčešćim Catia aplikacijama na 3DEXPERIENCE platformi

Uporedno Catia Mechanical aplikacije

Odoo CMS - a big picture

Poređenje inženjerskih Catia aplikacija spram funkcija

Kontakt >>

Advanced part funkcije (nema u SHLX/SMW modulu)

Odoo CMS - a big picture
 
 

Kratak rezime funkcionalnosti M3SX konfiguracije

Odoo image and text block

Sheetmetal Excellence Designer

Najosnovnija Catia 3DEXPERIENCE CAD aplikacija na koju se nadograđuju funkcionalnosti poput MOLD, CAM, SURFACE...

Pogledajte više

Sve Catia aplikacije >